Is dit wel liefde?

“Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.” (Spreuken 27 : 5-6 /NBG51)
Ik ben zeer onder de indruk van deze woorden van Salomo in Spreuken. Ze spreken over de ware aard en echte uiting van liefde. Velen denken dat liefde te maken heeft met het goedkeuren van alles wat wij doen en niet met het praten over fouten. Sommige vrienden, die van ons houden, vinden het echt niet leuk als ze vermaand worden. Ze beseffen niet dat echte liefde niet kan bestaan zonder vermaningen. Hoe zouden wij het vinden als wij een verkeerde weg opgaan, misschien met fatale gevolgen, en de persoon, die zegt ons lief te hebben, bang is ons te vermanen? We zouden zeggen: “Ik denk dat je niet van mij houdt.”
Moeten wij uit liefde meedoen met de fouten van onze geliefden? Of moeten wij juist zeggen: “Dit is niet goed. Ik doe niet met je mee, want ik houd veel van je.” Echte vrienden zullen ons zonder omwegen, indien nodig, terechtwijzen. Echte vrienden huichelen niet. Echte vrienden durven ons, in liefde, de waarheid te zeggen. Echte vrienden zullen niet aarzelen ons pijn te doen om ons wakker te schudden. Persoonlijk ben ik in mijn leven als christen meer opgebouwd en dichter tot God gekomen door vermaningen, dan door complimenten. Complimenten zijn leuk om aan te horen, ze maken ons blij met onszelf. Oprechte en terechte vermaningen kunnen pijnlijk zijn, maar laten ons zien hoe wij ervoor staan en wie wij in werkelijkheid zijn. Die oprechte vermaningen doen het respect voor God en elkaar toenemen. Laat het duidelijk zijn dat een hechte vriendschap door oprechte, liefdevolle en terechte vermaningen zal standhouden. Iemand die u alleen maar kust en alleen leuke dingen tot u zegt, ook al bent u fout, wordt later uw vijand.
De Heiland der wereld was de liefdevolste mens die ooit op aarde gewandeld heeft. Hij houdt ontzettend veel van mensen en wil graag dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Toch heeft de Here Jezus vaak mensen gecorrigeerd en vermaand. Eens heeft Hij mensen de tempel uit gestuurd, omdat zij van Gods huis een rovershol maakten. Moeten wij geloven dat Hij niet altijd lief was? Is niets doen, mensen hun gang laten gaan, echte liefde? Is mensen om alles complimenteren, alles goedpraten, de zonde niet bespreken en laten echte liefde? Echte liefde is elkaar zodanig aanspreken, met een hart vol liefde, zodat wij niet de weg van de hel bewandelen. Inderdaad, “ een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde;” Of zoals het in de Bijbel in Gewone Taal staat: “Je hebt meer aan iemand die zegt wat je verkeerd doet, dan aan iemand die zwijgt omdat hij van je houdt.”

share