Tweemaal geboren

Kunnen wij tweemaal geboren worden? Indien dat mogelijk is, is het noodzakelijk om tweemaal geboren te worden? Welke mensen zijn tweemaal geboren? Het is duidelijk dat ieder mens die een normaal geestelijk leven wil hebben, niet kan volstaan met eenmaal geboren te zijn. Mensen die ooit naar de hemel willen, moeten tweemaal geboren zijn.
De eerste geboorte, waardoor ieder mens op aarde is, wordt de natuurlijke geboorte genoemd: geboren uit een man en een vrouw. In een deel van Johannes 1: 13 staat: “… uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man,” NBV
Daartegenover staat de geboorte uit God (de wil van God): “die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”( Johannes 1: 13/ NBG)
Deze nieuwe of tweede geboorte wordt ook wedergeboorte genoemd. Het gaat om een geestelijke geboorte. Ieder mens op aarde heeft deel aan de natuurlijke geboorte, de geboorte uit de wil van een mens. Maar lang niet ieder mens heeft deel aan de tweede geboorte, de nieuwe geboorte uit God, de wedergeboorte. Wie tweemaal geboren wil worden, moet in de eerste plaats een persoonlijke beslissing nemen om de Heer Jezus als zijn of haar Redder aan te nemen.
De mensen die tweemaal geboren zijn, hebben een nieuwe natuur gekregen en zijn een nieuwe schepping. Ze zijn veranderd en hebben deel aan de goddelijke natuur. De mensen om hen heen kunnen zien, dat zij daadwerkelijk veranderd zijn. Die verandering vindt plaats door het werk van de Heilige Geest in het leven van de mensen die de Heer Jezus met hun gehele hart in hun leven hebben toegelaten.
Vanwege de eerste geboorte hebben wij het DNA van onze ouders (mensen). Bij de tweede geboorte krijgen wij het DNA van God. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping:”(2 Korintiërs 5:17/NBG).

share