Contact met God

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij spoorde zijn discipelen aan om altijd te bidden en niet te verslappen. De gelijkenis in Lucas 18 die Hij daarbij gebruikte, toont onomwonden de geestelijke kracht die uitgaat van het bidden. Als de Heer zegt dat wij altijd moeten bidden, bekrachtigt Hij de immense belangrijkheid van het bidden.
Jammer dat het bidden voor sommigen een soort status symbool is geworden. Die mensen willen maar al te graag dat anderen weten hoe vaak ze bidden. Ze schromen niet om de aandacht op zich te vestigen door aan te geven hoelang zij bidden. Bidden is niet een zaak van aandacht van mensen en eer van mensen, maar van een relatie en contact met God. Het maakt dan niet uit of mensen zien dat wij bidden of denken dat wij bidden. Het is in de eerste plaats een zaak tussen ons en God. Onze hartgesteldheid moet juist zijn: een verlangen om oprecht te bidden.
Ik denk dat het onverstandig is het bidden te gebruiken om aandacht van mensen te trekken. Het gebed mist haar doel en er zijn geen gebedsresultaten.

share