Trouw

Ik ben mij ervan bewust dat als ik goed wil functioneren in de bediening van voorganger, ik niet buiten de hulp van broeders en zusters kan. Hun inzet in de gemeente is van cruciaal belang voor het werk en de roeping van de voorganger. De voorganger zou gemakkelijk kunnen zeggen dat hij alleen de Heer nodig heeft en niets van doen heeft met anderen. Is dat verstandig? Neen, iedere voorganger heeft de steun van anderen nodig.
Deze wetenschap brengt mij ertoe om naarstig te bidden voor en te zoeken naar trouwe, lees betrouwbare, medewerkers. Betrouwbare medewerkers zijn geen jaknikkers, maar zij durven de leider, indien nodig, te corrigeren en te vermanen. Een jaknikker is per definitie onbetrouwbaar. Je weet niet wat je aan hem hebt en hij heeft weinig inbreng in de groei en toewijding van de leider.
 
Trouw heeft duidelijk te maken met oprechtheid, eerlijkheid en vertrouwen. Trouw is een belangrijke vorm van liefde. Je bent trouw aan iemand van wie je houdt. Wie niet van de Heer houdt, zal moeite hebben om Hem trouw te zijn en zal dingen in het leven toelaten die Hem bedroeven. Dus zonder liefde kan niemand echt trouw en betrouwbaar zijn. Echte liefde is van God. Daarom zult u ontdekken dat toegewijde gelovigen geen moeite hebben om trouw aan de Heer te zijn en aan de door Hem aangestelde leiders. Trouw spreekt ook over geloof hebben in iemand.

share