Valse profeten

De discipelen vroegen: “en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld ?”( Matheus 24:3). De eerste reactie van de Heiland op deze vraag was:“Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.” (Matheus 24:4-5).
Deze woorden van de Heiland maken mij diep bedroefd. Vooral de gedachte dat velen, die nu op de rechte weg zijn, verleid zullen worden of al verleid zijn. Het woord “velen” wil zeggen dat veel mensen die al jaren geloven in het Evangelie van Jezus, zullen afdwalen van de weg en zaken zullen toevoegen of afhalen van het Evangelie. Het gaat niet om ongelovigen, maar om mensen die wij nu zien als onze broeders en zusters. Zij zullen een andersoortige “evangelie” brengen: “indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!” (Galaten 1:9).
Dat is precies wat er nu gebeurt. Steeds weer horen wij een andere lering. Valse leraren en profeten, niet gering in aantal, wringen zich in bochten om met de Bijbel in de hand hun gelijk te halen. Het Woord zegt dat velen zullen komen onder de Naam van Jezus. Zogenaamd brengen zij het Evangelie, maar ondertussen verleiden zij mensen, bewust of onbewust, om een andere weg dan het eenvoudige Evangelie van behoud te volgen. Velen raken in de war en weten niet meer wat zij moeten geloven. De dwaalleraren maken handig gebruik van het Internet om hun slachtoffers te bereiken en hun leer aan de man te brengen. Ze komen zeer overtuigend over!
Het is de tijd om waakzaam te zijn en niet te zwichten voor die “nieuwe” leringen.

share