Verkeerde stromingen

Overdenking door voorganger S.L. Hofwijks
Evangelische christenen zijn ervan overtuigd dat de Heer Jezus terug zal komen op aarde. Overal waar het Evangelie verkondigd wordt, wordt daar ernstig rekening mee gehouden. Toch vinden sommigen het absoluut niet leuk, dat erover gepraat wordt. Zij wijzen op de vele mensen die de Heer (nog) niet dienen en vinden dat een aanleiding om over Zijn tweede komst te zwijgen. “Hoe kunnen wij denken aan Zijn Wederkomst, terwijl nog zoveel mensen het Evangelie moeten horen?”, zeggen ze. Hun denkwijze zorgt ervoor dat velen niet waakzaam zijn.
Duidelijk is dat deze gedachte steeds meer ingang vindt, waardoor de mensen alleen aan de zaken van dit leven denken. Ook ten tijde van de apostel Petrus waren sommige gelovigen moe van het wachten. In 2 Petrus 3:4 staat: “Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.”
Mensen voeren vele argumenten aan om aan te tonen dat de Heer Jezus niet in deze eeuw terug zal komen. Sommigen geloven helemaal niet dat de Heer terugkomt. Weer anderen beweren, dat de Heer al teruggekomen is. Onvoorstelbaar, al die dwaalleringen, terwijl de Bijbel meer dan duidelijk is over zowel de eerste als de tweede komst van de Heer.
Belangrijk is dat, ondanks al die stromingen, de kinderen Gods de Heer blijven verwachten en niet verslappen in hun geloof in het Evangelie. Laat u niet van de wijs brengen. De Heer Jezus is echt gekomen op aarde. Hij is in Bethlehem geboren en komt echt terug. Dat staat in het Woord van God. Zie Handelingen 1:11. Blijf waakzaam!
share