Europa

Europa verkeert momenteel in een crisis. Niet alleen is de rente door de Europese Centrale Bank tot 0% gereduceerd, ook wordt Europa geteisterd door terreur: eerst in Parijs, nu in Brussel. De beelden zijn bij u bekend. Bijna iedereen is diep geschokt, juist omdat het zo dicht bij huis plaatsvindt en de politici beweren dat er nog meer van die erge dingen zullen plaatsvinden.
Europa heeft ook een immigratieprobleem door de toestroom van zoveel Syriërs en asielzoekers uit Afrikaanse landen. Europa kan geen gepast antwoord vinden voor dit probleem.
Waarom schrijf ik over zulke zaken? Niet om u nieuwtjes te geven over dingen die u al weet, maar omdat de mensen in Europa, waaronder ook gelovigen, in vrees en angst leven.
Wel nu: Kinderen Gods mogen niet geleid en beheerst worden door angst. Ons geloof in God, in Zijn bijstand en bescherming, moet de vrees verslaan. Geloof overwint iedere angst. Een leven zonder vrees is mogelijk. De Heer zegt, “Vreest niet, geloof.”
Vrees kan een verlammende uitwerking op ons functioneren hebben. Besef dat angst en vrees nooit een probleem hebben opgelost. Niemand leeft een dagje langer door bang te zijn. Daarom spoor ik de gelovigen aan om resoluut te weigeren angst en vrees in hun leven toe te laten. Jaag het weg, ban het uit uw leven en laat geloof binnen in uw hart. Geloof is een vriend van hoop en hoop doet leven.
Duidelijk is, dat de terroristen ons leven niet mogen beheersen, maar Jezus de Koning van ons hart moet zijn.

share