Stromingen

Wij worden in deze tijd overstroomt door diverse stromingen, dwaalleringen en valse voorstellingen. Toegegeven moet worden dat deze zaken al vaker en decennialang gespeeld hebben. Maar nu kunnen de verkondigers van de dwaalleringen vooral van het internet gebruik maken. Om de gelovigen een beeld te geven van wat er zoal speelt, geef ik een korte opsomming van enkele dwaalleringen, verkeerde voorstellingen en stromingen.
Er zijn lieden die beweren dat Jezus zwart is: een leer in Amerika geboren, die aftrek vindt bij bepaalde gekleurde mensen. Zij beweren dat de echte Joden zwart zijn en afstammelingen zijn van de Afrikaanse slaven die naar Amerika getransporteerd werden. Zij zeggen dat de huidige Joden nep zijn. Sommigen zeggen dat de Surinamers de echte Joden zijn. Wat een dwaling! Iemand, geboren in Suriname, schreef mij onlangs dat zij uit het geslacht van Jacob komt. Dus beweert zij, dat zij de Sabbat houdt en de wetten van Mozes.
Een aantal mensen beweert dat wij de wet van Mozes moeten houden en navolgen. Zij kunnen echter onmogelijk alle 613 wetten van Mozes houden. In de praktijk houden zij de Sabbat en enkele wetten die hen goed uitkomen. Wie de wet wil houden, moet de gehele wet houden. De kinderen Gods houden zich aan de Heer Jezus, Die voor ons de prijs betaald heeft. Hij,Jezus, is de vervulling van de wet en Heer over de Sabbat.
Er zijn ook dwaalleraren die beweren dat Jezus niet aan het kruis gestorven is en dat Hij uit het zaad van Jozef geboren is. Zij loochenen de maagdelijke geboorte van Christus. Hij is, volgens de Schrift, uit de Heilige Geest geboren.
Ik zou nog veel meer dwaalleringen en verkeerde voorstellingen kunnen aanhalen, maar ik laat het voorlopig hierbij.

share