Lankmoedigheid

Lankmoedigheid, geduld, is één van de negen manifestaties van de vrucht van de Geest. Het is onmogelijk om zonder liefde lankmoedig te zijn. Geduld is geheel verweven met liefde. U zult ontdekken dat mensen die ongeduldig zijn, geen ware liefde hebben. Ze denken alleen aan zichzelf en willen hun eigen behoeften snel bevredigen. Ze denken niet aan anderen die zich anders gedragen. Geduld is liefde en liefde is geduld. Maarten Luther zei over lankmoedigheid het volgende: “Het is de genade waarbij een mens niet alleen tegenspoed, onrecht, beledigingen en dergelijke draagt, maar ook met geduld wacht op de inkeer van hem die hem verkeerd behandeld heeft”.
Lankmoedigheid heeft te maken met volharding. Volharden in de liefde, ondanks tegenslagen, provocaties en intimidaties. Dat is heel moeilijk, maar in geen geval onmogelijk. Het is mogelijk door de Heilige Geest en het is de wil van de Heer voor iedere wederom geboren gelovige. De natuurlijke mens kan niet echt lankmoedig zijn. Het is een zaak van geestelijke mensen. Lankmoedigheid is een geestelijke eigenschap en alleen mogelijk door de bijstand van de Heilige Geest. Het is een eigenschap die door de bijstand en inwoning van de Heilige Geest voortgebracht kan worden Het is een eigenschap van God.
Lankmoedigheid brengt veel zegeningen, overwinningen voor de wederom geboren gelovigen met zich mee. Het maakt ons nederig en mensen kunnen ons gemakkelijk benaderen. Het houdt ons af van vooroordelen en het oordelen van anderen als wij geconfronteerd worden met hun fouten. Een lankmoedig mens zal geen ruzie maken, maar geduldig met de tekortkomingen van een ander omgaan. Een lankmoedig mens is vergevensgezind en is blij met vrede. En tenslotte: een lankmoedig mens is vriendelijk en goed. Hij munt uit in vriendelijkheid en goedheid.

share