De Bijbel is een open boek 

De Bijbel is een open (eerlijk) boek. De Here is een heilige en rechtvaardige God. Hij maakt de mensen openlijk hun zonden bekend. De Bijbel spreekt openlijk over de zonden van de grootste heiligen. Geen ander boek ter wereld is zo open (eerlijk) als het gaat over de zonden van de kinderen van God, ook die van predikers. God is niet bang dat de vuile was buiten komt. De zondaren zijn namelijk niet beter. Zij zouden zichzelf veroordelen als zij de kinderen Gods zouden aanvallen op hun zonden. Zondaren doen ergere dingen en hun zonden hebben een groter gevolg dan de zonden van de gelovigen. De gelovigen hebben namelijk een voorspraak bij de Vader. Door de heiliging door het Woord, worden zij aangeraakt, komen tot inkeer, verootmoedigen zich en gaan door met God. In Spreuken 24 vers 6 staat: “Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed”.
De Here is niet bang om de zonden van Zijn kinderen openlijk aan te halen. Hij schudt daarmee Zijn volk wakker en laat hen de grote gevolgen van de zonde zien. De zonden die de mensen, die de Here aanhangen heimelijk bedrijven, verzieken het geestelijke klimaat van Gods Koninkrijk. Zij bedroeven de Heilige Geest en weerhouden de kinderen Gods van talloze zegeningen.
Er gebeuren inderdaad soms verkeerde dingen in het huis van God. Al deze dingen worden aangehaald in de Bijbel, die voor een ieder toegankelijk is. Hebben mensen een afkeer van het Evangelie gekregen, omdat God zo openlijk praat over onze zonden? Integendeel. Dat geeft ons hoop, want ook in deze tijd maken kinderen van God zich schuldig aan bepaalde zonden.

share