Vrede

De roep om vrede in de wereld is groot. Nagenoeg iedereen verlangt naar vrede. Vooral mensen in onrustige gebieden verlangen ernaar. Duidelijk is, dat vrede ver te zoeken is in deze wereld. Haast iedere dag horen wij van oorlogen, terroristische dreigementen, enzovoorts. In deze overdenking wil ik het niet hebben over de vrede, zoals die gezien wordt door het oog van de wereld, maar over de vrede van de Heilige Geest.
Vrede van en door de Heilige Geest heeft te maken met de vrucht van de Geest. Het is één van de negen manifestaties van de vrucht. Vrede van de Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Zonder liefde is er geen vrede en zonder vrede geen liefde.
Vrede heeft niets te maken met de afwezigheid van moeilijkheden en problemen. Deze uiting van de vrucht van de Geest heeft te maken met Gods tegenwoordigheid onder alle, letterlijk alle, omstandigheden, aangenaam of onaangenaam. De ware vrede in het hart komt van God en gaat alle verstand te boven. Het heeft te maken met rust in turbulente tijden. Het heeft ook te maken met een gezindheid die graag vergeeft, omdat God ons vergeven heeft en Zijn liefde in ons woont. Vrede ademt een geest van overwinning en capituleert niet voor intimidaties en manipulaties van derden.
Vrede is van de Heilige Geest en komt ons niet aanwaaien. Wij moeten ons openstellen voor het werk van de Heilige Geest in ons leven en jagen naar vrede. In Hebreeën 12 vers 14 worden wij aangespoord om te jagen naar vrede met allen. Wij moeten, door de bijstand van de Heilige Geest, al het mogelijke doen om vrede met allen te hebben. Dat is niet gemakkelijk, omdat niet allen met ons in vrede willen leven en mensen kunnen het ons best moeilijk maken om dat doel te bereiken. Maar als die diepe, volmaakte vrede door de Heilige Geest in ons hart geplant is, zullen wij geen moeite hebben om te jagen naar vrede, ondanks nare ervaringen met mensen en te midden van turbulente situaties.
Ten slotte, laat ons beseffen dat in vrede leven met anderen heel belangrijk is. De Heer zegt in Matheus 5 vers 9: “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.”

share