Goedheid

Goedheid is liefde in actie. Het gaat om de praktische kant van liefde. Wie liefde voor mensen heeft, zal goed doen. Daarom kunnen wij vaststellen dat zonder liefde geen goedheid bestaat en zonder goedheid geen liefde. Goedheid is heel belangrijk in het leven van de gelovige. De gelovige wordt niet gered door goed te doen, maar is gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Dus een ieder die gereinigd is, zal goede werken hebben.
Goedheid is een werking van de Heilige Geest. Het is een manifestatie van de vrucht van de Geest. Sommigen doen goed, maar het is gemaakt. Bij gelovigen is dat anders. Goedheid is een deel van hun leven, omdat zij de Heilige Geest ontvangen hebben. Zonder de inwoning van de Heilige Geest kan er geen sprake zijn van echte goedheid. Immers goedheid is geen prestatie van mensen, maar komt van/door de Heilige Geest. Het is verbonden aan de vrucht van de Geest. Mensen die buiten de Heilige Geest goed doen, doen het vaak om hun eigen naam te verhogen of met de één of andere bijbedoeling. De gelovigen echter, die de Heilige Geest ontvangen hebben, kunnen gewoon niet anders. Goedheid hoort bij hun leven. Want Hij die in hun woont, staat bekend om Zijn goedheid. Psalm 18:36: “…, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.”
Kinderen Gods zullen dus goed doen. Het ligt in de natuur van het wederom geboren kind van God.
Het is duidelijk dat goedheid door een ieder bewonderd wordt. Lankmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid spreken over ons gedrag en hebben een geweldige aantrekkingskracht op mensen: gelovigen en ongelovigen. Het moet ook duidelijk zijn dat deze drie uitingen, manifestaties van de vrucht van de Geest zijn. Het zijn liefdesuitingen.
Psalm 23:6: “Ja, heil en goedertierenheid (goedheid) zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.”

share