Blijdschap 

Er is een periode in mijn leven geweest, waarin ik grote moeite had om blij te zijn. Ik wilde vanwege de omstandigheden waarin ik verkeerde verdrietig zijn. Ik had kort gezegd, geen zin om blij te zijn. Gelet op de ernst van mijn situatie vond ik het hypocriet om blij te zijn. Ondanks mijn verzet, was er in mijn hart een vonk van blijdschap, die ik niet kon bedwingen. Ik had in mijn binnenste een blijdschap die alle menselijke verstand te boven gaat. Ik kon er niets aan doen. Ik wilde niet blij zijn, maar ik was in mijn binnenste toch blij.
Bovenstaande zinnen zullen bij een niet geestelijk mens zeer raar overkomen. Maar de ware blijdschap komt niet door de afwezigheid van problemen en zorgen, maar door de inwoning van de Heilige Geest. Een wederom geboren kind van God zal onder alle, letterlijk alle omstandigheden, de blijdschap van de Heer hebben en ervaren.
Blijdschap wordt genoemd als de tweede uiting van de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. Dus blijdschap is niet een uitvinding van mensen met hun wisselende stemmingen, maar het is van de Heilige Geest (Romeinen 14:17).  Het is de bloesem van de vrucht. Deze uiting van de vrucht is zeer aantrekkelijk en aanstekelijk. Het heeft een geweldige aantrekkingskracht. Een blijde gelovige is een sieraad voor zijn omgeving.
Wij kunnen die ware blijdschap van de Heilige Geest niet zelf voortbrengen, maar wij kunnen wel de Heer de ruimte geven om die blijdschap in ons leven te activeren. Het is in ons door de inwoning van de Heilige Geest. Wij moeten de Geest de ruimte geven. Wij kunnen ons verblijden door de Heilige Geest (Lucas 10:21). In Nehemia 8 vers 11 staat: “… de vreugde in de Here, die is uw toevlucht.”
Sommige dingen van de mens, het vlees, kunnen ons blij maken, maar die blijdschap is tijdelijk. Wat de mens van God nodig heeft, is volheid van vreugde door de Heilige Geest. Ten slotte: Blijdschap wordt in één adem genoemd met liefde en vrede. Zonder liefde en vrede kan er geen ware blijdschap zijn.  God is liefde, de Heer Jezus is de Vredevorst en de blijdschap komt van de Heilige Geest.

share