Martha of Maria

Wij kunnen de leden van Gods Koninkrijk in drie groepen verdelen: de Marthagroep, de Mariagroep, de Maria-Marthagroep .
De eerste, de Marthagroep, wordt in beslag genomen door het vele dienen (Lucas 10:38-42). Tot de Marthagroep behoren de harde werkers in de gemeente, die kosten noch moeite sparen om druk bezig te zijn met de werkzaamheden in de gemeente. De voorganger is blij met deze groep, omdat ze alles aanpakken en steeds bezig zijn voor de Here. Wat hij echter niet weet, is dat ze de Here verwaarlozen. Ze zijn zo druk met het dienen, dat ze er nauwelijks aan toekomen om te genieten van de tegenwoordigheid van de Here. Het lijkt wel alsof ze dienaren van de gemeente zijn, in plaats van dienaren van de Here. Het gebrek aan tijd om te bidden, stoort hen niet. Ze zouden het wel erg vinden als ze niets te doen hadden in de gemeente. Ze zijn te druk bezig om zelfs liefde te ontvangen.
De tweede groep, de Mariagroep, brengt haar tijd door met het zitten aan de voeten van de Here Jezus. Het enige wat ze doen, is bidden, voorbede doen, aanbidden en lofprijzen. Terwijl de anderen hard werken voor de Here, zijn ze bezig met vasten en bidden. Ze bekommeren zich niet om het noodzakelijke werk dat in de gemeente gedaan moet worden. Het enige wat ze willen, is genieten van de tegenwoordigheid van de Here. Als de Marthagroep hen erop wijst dat ze ook eens moeten meehelpen in de gemeente, is hun antwoord steevast dat hun bediening slechts het bidden en aanbidden inhoudt. “We bidden wel dat de Here u kracht geeft om te doen wat u moet doen“, zeggen ze.
De derde groep, de Maria-Marthagroep, heeft een nauwe relatie met de Here en geniet van Zijn heerlijke tegenwoordigheid, maar is daarnaast ook actief in het werk van de gemeente. Hun motto is: bid en werk. Ze weten dat ze de Here nodig hebben, om hun werk goed te kunnen doen. Ze beseffen dat ze zonder Zijn kracht en steun niets kunnen doen (Johannes 15:5). Deze groep gelovigen ontmoeten wij op de bidstonden en vastendagen. Ze hebben niet alleen een gebedsrelatie met de Here, maar behoren ook tot de harde werkers in de gemeente. Ze beseffen ten volle, dat niet hun werk voor de Here nummer één moet zijn, maar hun relatie met Hem. Daarom heten ze niet de Martha-Mariagroep, maar de
Maria-Marthagroep. Eerst een relatie met de Here, eerst een gebedsleven, dan het dienen in de gemeente.
Ik denk dat het goed zou zijn eens de tijd te nemen om voor uzelf na te gaan welke groep het meest in de wil van de Here staat en tot welke groep u behoort.

share