Getrouwd! En nu?

Er is een groot verlangen bij velen die nog niet getrouwd zijn, om in het huwelijksbootje te stappen. Ik heb goed nieuws voor u. Onze Heer is blij als twee mensen elkaar in liefde gevonden hebben en samen, zij aan zij, met wederzijds respect voor elkaar, door het huwelijksleven willen gaan.
Het huwelijksleven is als een bootreis met twee passagiers en een stuurman of kapitein. Het water op zee kan rustig (kalm) zijn, maar er kunnen ook stormen, soms hevige, opkomen. Maar met de Heer aan boord zullen zij veilig aankomen.
Veilig aankomen kan, als zij de instructies van de kapitein nauwkeurig volgen en uitvoeren.
Het huwelijk, een goddelijke instelling, heeft grote impact en invloed op het gezinsleven. De christenman is in het huwelijk het beeld van Christus. Hij is als het ware in het huwelijk de vertegenwoordiger van Christus. Hij wordt dat, nadat hij de Heer bewust, met geheel zijn hart heeft aangenomen. Hij is gehoorzaam aan de Heer en volgt in alles het voorbeeld van Christus. De gehoorzame man is zich bewust van zijn relatie met de Heer en van de liefde die de Heer voor hem heeft. Die liefde die de Heer voor de Gemeente heeft.
Het Woord zegt in Efeziërs 5 vers 25: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn Gemeente heeft liefgehad ..”
De liefde voor de Gemeente gaat uit van Christus. De liefde voor de vrouw gaat uit van de man. Dat is de juiste richting. Geen enkele christenvrouw heeft moeite om haar man, die het voorbeeld van Christus volgt en uitdraagt, onderdanig te zijn. 
Evenals Christus de toon zet voor de liefde voor de gemeente, zet de man de toon voor de liefde voor zijn vrouw. De christenman geeft het voorbeeld aan zijn vrouw. De christenvrouw volgt het voorbeeld van haar man. De man die zijn vrouw met respect behandelt, zorgt ervoor dat zijn vrouw met respect met hem omgaat.
Conclusie: In het huwelijk volgt de christenman de Heer Jezus en de christenvrouw volgt de man.
Christus – Man – Vrouw
 

share