De Bijbel

De Bijbel is ongetwijfeld het meest verkochte en gelezen boek, dat ooit is verschenen. Praktisch iedereen, gelovig of ongelovig, heeft hem minstens één keer in de hand gehad. Het Woord van God is in bijna alle talen en dialecten vertaald, opdat iedereen het in zijn of haar eigen taal zou kunnen lezen.
In het westen kan iedereen die dat wenst, aan een Bijbel komen en iedereen die zich christen noemt, heeft er wel één of meer in huis. Toch komt het voor, dat niet iedere christen de Bijbel dagelijks leest. Sommigen lezen hem alleen op zondag, samen met de voorganger of dominee, terwijl de Bijbel juist het beste voedsel voor de ziel verschaft. Zoals een mens voedsel nodig heeft om in leven te blijven, zo heeft een gelovige het Woord van God nodig om geestelijk gezond te blijven. Wie de Bijbel niet leest, is levend dood, ook al zou hij alle samenkomsten bezoeken en aan al zijn godsdienstige verplichtingen voldoen. Wie de Bijbel niet leest, zal een hongerdood sterven. Het Woord van God is leven, ja, het is levend en krachtig. Door het te lezen, stellen wij God, de Vader, in de gelegenheid tot ons te spreken.
Ik denk dat velen in het westen niet ten volle beseffen wat een kostbare schat er in het Woord van God verborgen ligt. Zij gaan er nonchalant mee om, in tegenstelling tot de mensen in landen waar het Woord van God juist verboden is. Daar wordt de waarde van dit Levende Woord onderkend en hebben de mensen er heel veel voor over om desnoods maar aan een klein gedeelte ervan te komen. De Bijbel en soms delen daarvan worden vaak zo’n land binnengesmokkeld of gekopieerd, met gevaar voor eigen leven, omdat de mensen daar zo hongerig ernaar zijn.
Is de Bijbel dan werkelijk zo bijzonder? Ja, zeker! Hij is nog steeds actueel, hij veroudert nooit. De Vader heeft daarin een zeer duidelijke boodschap voor ons, een boodschap die onze zielen verkwikt en ons hoop geeft voor het heden en voor de toekomst. Voor elk denkbaar probleem is er in de Bijbel een antwoord te vinden. De woorden schudden ons wakker en laten ons zwart op wit zien wat onze rechten en plichten voor nu en voor de toekomst zijn. Wij kunnen lezen wie wij in Christus Jezus zijn en hoe wij een overwinnend leven kunnen leiden. Het Woord van God zelf leert ons om het Woord te belijden in geloof. Woorden zijn over het algemeen belangrijk; zij kunnen dood of leven brengen, maar het Woord van God is vele malen krachtiger. Het predikt leven en overvloed voor hen die geloven. God staat immers achter Zijn Woord. “Hemel en aarde zullen vergaan, maar het Woord van God blijft eeuwig bestaan.”
Het is nu de hoogste tijd dat alle gelovigen de Bijbel weer gaan ontdekken. Wij kunnen geen dag leven zonder het Woord van God. Wij kunnen veeleer een dag doorbrengen zonder voedsel dan zonder het Woord van God. Wie het Woord verwaarloost, zal lauw en dor worden. Wij moeten terug naar de basis, terug naar het Woord van God. Pas dan zullen wij behoed worden voor allerlei valse leringen die het continent overspoelen.
Lees het Woord, toets alles aan het Woord, leid een gebedsleven en heb diepe eerbied voor de Here!

share