Liefde en zegen

Er wordt gezegd: “Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen.” Liefde en zegen van de Heer gaan samen. Zonder liefde is er geen echte zegen. Als er in de gemeente geen aandacht wordt besteed aan de liefde voor elkaar en slechts aan andere zaken, dan zullen de mensen slechts tijdelijk gezegend zijn. Wonderen, tekenen, dansen zijn goede dingen. God gebruikt dat. Het komt voor in de Bijbel. God wil namelijk mensen aanraken door de kracht van Zijn Evangelie en dan zullen zieken genezen en demonen vluchten en beven. Ik noem deze zaken uitingen van Gods liefde voor de mens. Hij geneest de mens omdat Hij van die mens houdt. Let maar op de bediening van de Heer Jezus. Hij deelde Zijn liefde door mensen te genezen en te bevrijden.
Maar dat is echter niet voldoende. Dat is slechts het begin. Jazeker, velen komen tot geloof vanwege de machtige dingen die de Heer doet.
MAAR NU KOMT HET: Zij zullen echter bij de Heer blijven als er liefde onder ons is. Als wij geen liefde voor elkaar hebben, zal datgene wat aan de ene kant opgebouwd is, aan de andere kant weer afgebroken worden.
U, die tot geloof gekomen bent vanwege de geweldige uitingen van Gods liefde, zal na een poos gaan zoeken naar vrucht onder de gelovigen. U zult zoeken naar de liefde.
Al het andere zal vergaan, alleen de liefde blijft.
LIEFDE IS HET BEWIJS VAN ONZE VERLOSSING. Aan de liefde kan men zien of wij echt verlost zijn. Sommigen menen het bewijs te vinden in de manier waarop wij ons kleden of een heleboel andere dingen. Die dingen zijn misschien ook wel belangrijk, maar niet zo belangrijk als de liefde. Weer anderen denken dat kerkbezoek en bidden het bewijs zijn. Op zich heel belangrijk. Iemand die liefde voor God heeft, zal bidden en de samenkomsten bezoeken.
De Heer zegt:  ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefheeft, gelijk ik u heb liefgehad.'(Johannes 15:13).

share