De crèche bediening

De crèche bediening is een van de belangrijkste bedieningen in de gemeente. Een aantal mensen denkt dat het opvangen van de jongsten van de gemeente, een mindere of de minste bediening is. Niets is minder waar. Het kan zijn dat men denkt dat andere taken belangrijker zijn. Laat mij alvast duidelijk zijn. Elke bediening is van grote waarde en draagt bij aan het behoud van zielen en de groei van de gemeente.
Neem bijvoorbeeld het belang van de kantine dames. Zij zegenen de gelovigen e.a. door hen te voorzien van koffie en thee. Hun vriendelijkheid en liefde tijdens die dienstbaarheid is een uitnodiging voor de mensen en demonstreert mede de gastvrijheid in de gemeente.
De bediening van de crèche-medewerkers is van grote invloed en impact op het geestelijk reilen en zeilen van de gemeente. De ouders kunnen met een gerust hart in de gemeente komen en hun kinderen toe vertrouwen aan de vriendelijke crèche – medewerkers. De kleintjes worden gezegend door de godvrezende medewerkers, die ongetwijfeld heel veel van kinderen houden. Ze doen het werk niet omdat zij complimenten of aandacht van de leiding of de ouders wensen, maar omdat zij dienstbaar willen zijn in Gods Koninkrijk. Dit geldt trouwens voor elke bediening in de gemeente.
De crèche medewerkers dragen er ongetwijfeld aan bij dat de gelovigen met kleintjes graag de samenkomsten bezoeken. Een gemeente, die de kleintjes niet liefdevol opvangt, is een doorn in het oog van de Heiland. De Heer heeft ons gewaarschuwd goed te zijn voor de kleinen. Mattheüs 18:10 – “Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.”
Het is mijn gebed, dat de gelovigen die deze taak op zich genomen hebben, hun taak als een volwaardige bediening zien. De zegen op hun leven zal groot zijn. Hun offervaardigheid voor de kleintjes zal niet ongemerkt blijven in de hemel.
Ik bid ook dat steeds meer gelovigen gehoorzaam zullen zijn aan de Heer en zich zullen overgeven en werpen in deze kostbare en rijke bediening.
De gemeente, die goed voor de kleintjes zorgt, is een gezegende en voorspoedige gemeente. Niemand is te groot om zich te werpen in deze bediening.

share