Vergeven kan pijnlijk zijn

Meer dan ooit besef ik hoe moeilijk het kan zijn om anderen te vergeven.  Soms is het zelfs moeilijk om vergeving te ontvangen of te accepteren.
Dit kan het geval zijn, wanneer de zaken die leiden tot vergeven of het accepteren van vergeving, pijnlijk zijn. Wij moeten niet denken dat een ieder die wij om vergeving vragen, ons zal vergeven. Sommigen weigeren te vergeven, omdat zij vinden dat wij te ver zijn gegaan en levenslang moeten boeten. De mensen die weigeren om anderen te vergeven, denken dat zij op die wijze de ander treffen. In zekere zin is dat ook zo, want het is pijnlijk voor een ieder die oprecht berouw heeft over zijn fout en afgewezen wordt en niet waardig geacht wordt vergeving te ontvangen.
De andere kant van de medaille is, dat degene die weigert te vergeven, het meest te lijden heeft van die houding. Het negatieve verleden blijft die persoon achtervolgen, wat kan leiden tot slapeloze nachten, ziekten, frustraties en depressies. Dus wie vergeeft, wordt er beter van.
De volgende uitspraken zullen ons helpen om te vergeven:

  • De zekerheid dat de Here Jezus onze zonden en ergere dingen heeft vergeven.
  • De bewustheid dat wij ook grote, soms grotere fouten in het verleden gemaakt hebben.
  • Het verlangen in ons om vergeving van anderen te ontvangen die wij pijn gedaan hebben.
  • De wetenschap dat de Heer ons geleerd heeft om zelfs onze vijanden lief te hebben.
  • Weten dat wij door niet te willen vergeven, geen doorbraak in ons leven zullen zien.

Laat u om Gods wil overtuigen dat het vergeven van anderen en het accepteren van vergeving een noodzaak is.
Lees tenslotte Mattheus 6:14 en 15

share