De familie

In sommige culturen zijn de familiebanden zeer sterk. Zó sterk soms, dat zelfs het huwelijksleven daardoor gevaar kan lopen. Wie daarom negatief spreekt over de familie van een ander, maakt een grote vergissing.
Negatief spreken over een ander is sowieso erg genoeg, maar als het ook nog gaat over de familie van uw partner, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Hoort u niet vaak de kreet: “Kom niet aan mijn familie!”?
Verstandige echtparen zullen er dan ook voor waken geen negatieve uitspraken te doen over elkaars familie.
Ze zullen zich liever veel moeite getroosten om liefde te geven, hoe tijdrovend dit soms ook moge zijn. De man die positief spreekt over zijn schoonfamilie, zal niet alleen zijn schoonfamilie winnen, maar tevens zijn vrouw. Het komt soms voor, dat een man of vrouw zich bij de partner beklaagt over de eigen familie. In zo een geval heeft de klagende partner alleen maar een luisterend oor nodig. Als u op zo een moment kritiek zou leveren, zou dit een averechtse uitwerking kunnen hebben.
Vooral van kinderen Gods wordt  verwacht dat ze anderen met respect behandelen. Hoe zouden wij onze ongelovige schoonfamilie anders kunnen winnen voor de Here? Onze vele preken en getuigenissen zullen geen zoden aan de dijk zetten als onze mond vol is van kritiek en negatieve uitspraken. Als wij daarentegen mensen zijn, die anderen met respect benaderen en behandelen, zal iedereen ons graag ontvangen. Het is een goede zaak om lief te zijn voor de schoonfamilie. In gedachten hoor ik nu al verschillende tegenwerpingen en ja- maar uitspraken. Doe echter wat de Bijbel zegt en ontvang de zegeningen uit het Woord!

share