Meer liefde

Soms worden gebeden opgezonden, die ik onterecht en in strijd met de waarheid vind. Het lijkt alsof de betreffende bidder verkeerd is geïnformeerd of geïntimideerd is door negatievelingen of het gevoel heeft dat hij weinig liefde krijgt.

Alleen zulke mensen kunnen de Heer vragen om liefde in de gemeente. Als er gebeden werd om “meer liefde” zou ik het kunnen plaatsen, maar het gebed om liefde vind ik verkeerd.
In een gemeente van Christus is er altijd liefde, omdat gelovigen de gemeente vormen. Gelovigen die door de bekering de liefde Gods in hun hart ontvangen hebben.
Op Bijbelse gronden, maar ook uit persoonlijke ervaring, weet ik dat er liefde, de liefde Gods, in de gemeente Maranatha is en in elke gemeente. Indien de gemeente geen liefde zou hebben, zou dat inhouden dat de Heer niet in de gemeente is. Immers,  waar de Heer aanwezig is, is er liefde.
Maar wat denkt u dan van de gelovigen die soms geen liefde tonen? Soms  is het, dat mensen in onze ogen geen liefde tonen. Dat wil niet zeggen dat de persoon die volgens u geen liefde toont, geen liefde heeft, dus liefdeloos is. Als iemand vindt dat u geen liefde hebt, geeft hij een eigen oordeel over uw houding. Laat u daardoor niet van streek brengen, maar onderzoek uzelf en volhard in de liefde Gods in en over uw leven.
Mensen vullen een eigen versie in van liefde en willen u dwars door hun emotionele pijnen liefdeloos gedrag aanpraten. Maar anderen die u beter kennen, zullen de liefde Gods in u prijzen.
U bent niet liefdeloos als u niet allen naar de mond praat.
U bent niet liefdeloos als u niet doet wat anderen willen.
U bent niet liefdeloos als u een ander onomwonden corrigeert.
U bent niet liefdeloos als u het niet eens bent met het standpunt van een ander.
U bent niet liefdeloos als u niet altijd geld geeft aan anderen die erom vragen.
U bent niet liefdeloos als u niet met anderen meedoet om een verkeerde weg op te gaan.
Door de liefde Gods zult u niet alles wat om u heen gebeurt volgen of goedkeuren.
Is er dan geen liefde in de gemeente? Wel! Doordat wij Christus aangenomen hebben, is de liefde Gods in ons, in de gemeente. De liefde is er altijd.
Wij kunnen wel bidden om MEER LIEFDE. De liefde mag altijd meer worden.

share