Wettisch

Het is opvallend dat een aantal mensen verlangt naar een leven volgens de wet. Sommigen willen terug naar de wetten van Mozes. Met het leven naar de wet bedoelen zij soms, het houden van de sabbat. Het Joodse volk heeft zich nooit kunnen houden aan de volledige wet, want niemand is daartoe in staat.
De liefde is de vervulling van de wet. Zie Romeinen 13:10: “De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.”
Wie van God en van mensen houdt, zal niet stelen of liegen, enzovoort.
Die liefde, de vervulling van de wet, is er niet vóór de kruisdood, maar na de kruisdood en opstanding van de Heer.
In het Oude Testament zijn er 613 wetten en de meeste mensen die zich aan de wet willen houden, kennen niet eens al die wetten. Zij houden zich dus ook niet aan al die wetten. Zij willen zich aan de wet houden, maar bepalen zelf hun regels en aan welke wetten van Mozes zij zich houden. Zelfs mensen die zeggen dat zij de sabbat houden, doen dat niet consequent en doen dat als het hun goed uitkomt en vaak op hun eigen manier.
Wij leven in een tijd waarin mensen de Heer willen vervangen door de wet van Mozes. Zij zeggen het niet openlijk, maar hun onderwijs en geloofsbelijdenis gaan die richting op. De apostel Paulus werd ook geconfronteerd met deze wettische mensen. Zo erg, dat hij aan de Galaten zei, dat wie de wet wil houden, zich dan moet houden aan de gehele wet. Niemand heeft dat ooit gedaan. Zie wat hij schrijft in Galaten 3:10: “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.”
Ook in deze tijd verwachten sommigen het van werken der wet, maar dat is zeer onverstandig. Christus is de Liefde en Hij is de vervulling van de wet. Hij is Heer. Duidelijk is dat allen die het van de werken van de wet verwachten, de genade door Jezus Christus afwijzen.. Willen wij onder de vloek liggen of willen wij in de armen van Jezus liggen?
Ik raad de wettische mensen aan om op te houden de wet van Mozes belangrijker te achten dan de genade door Jezus Christus. Hoe goed de wet ook mag zijn . En nu over te stappen op Gods genade-offer aan de mens. Zie op Jezus die gestorven is voor onze zonden en de wet heeft vervuld, in de liefde.
Het is niet Jezus en de wet. Het is Jezus of de wet.
Het is liggen onder de vloek of leven onder de genade van Jezus.
Het is, zich houden aan alle (613) wetten of de vervulling der wet, de liefde, aanvaarden.

share