In vrede leven

Ieder mens heeft een diep verlangen naar vrede. Mensen hebben heel veel voor over om in vrede te leven, maar het lukt de meesten niet om zelfs met hun naasten een vredelievend bestaan te hebben. In vrede leven en vrede hebben, is te vergelijken met één van de eerste levensbehoeften van de hedendaagse mens. De Here God zet een krachtig wapen in om mensen aan te sporen om vrede te ontdekken en te ervaren. Wij moeten als het ware acties ondernemen en zelfs persoonlijke activiteiten ontplooien om vredelievend te zijn. 
In Hebreeën 12:14 staat: “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” Het woord “jagen” spreekt van krachtige acties ondernemen. Het spreekt ook van, met het gehele hart ernaar verlangen en alles doen wat in ons vermogen ligt om dat doel te bereiken.
Alhoewel de wereld het steeds heeft over een nep-vrede of schijnvrede, maakt de Heer ons bekend met de ware of echte vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat en ware rust brengt  in de ziel van de kinderen Gods.
Welke vrede bedoel ik:
a. Vrede met God.
b. Vrede met de broeders en zusters.
c. Vrede met uzelf.
Het is mogelijk. In de Bijbel zien wij zo een vrede. In Handelingen 9:31 (NBV): “In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.”
Duidelijk is, dat door de bijstand van de Heilige Geest de kinderen Gods in die regio’s in Israël in vrede leefden. Geen leven zonder strijd, want een leven zonder strijd bestaat niet voor kinderen Gods, maar een leven van diepe innerlijke vrede en rust.
Die vrede is ook vandaag mogelijk. Niet door activiteiten van politici, maar door ontzag voor de Heer, door de bijstand van de Heilige Geest en het aandoen van de hele wapenrusting Gods.

share