1. U bent “opnieuw geboren”

De bijbel zegt:
“Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.” (1 Johannes 5:1).

“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Johannes 1:12).

Om u te helpen:
U behoort nu tot God. Uw naam staat geregistreerd in de Hemel. U bent Gods eigen kind. De Here Jezus benadrukt dit belang voor u om te weten (Lucas 10:20).

Wanneer een prins in een koninklijk huis wordt geboren, weet hij niets zijn vaders koninkrijk, zijn rijkdommen en zijn vaders waardigheid. Het kind is zich er niet bewust van. Zijn onwetendheid neemt niet weg dat hij de zoon van een koning is. Hij is een kind van de koninklijke familie en hij is een erfgenaam van het koningschap.

U bent nu een kind van God en een erfgenaam van het koninklijk huis van de hemel. Wanneer u geestelijk groeit in Christus Jezus zult u bewust worden van de positie, de voorrechten en de rijkdommen die u als kind van God toebehoren.

Een voorbeeld:
Meneer en mevrouw X hebben geen kinderen en beslissen om een kind te adopteren. Zijn gaan naar een weeshuis en maken de keuze een klein jongetje te adopteren. Vanaf het moment dat het jongetje met zijn nieuwe ouders bij het huis aankomt waar zij gaan wonen, behoort het jongetje tot deze familie. Hij wordt als het ware “geboren” in dit gezin. Alle voorrechten van het zoonschap behoort het kind nu toe; hij is nu hun zoon. Toen hij in het weeshuis aan het echtpaar werd voorgesteld, waren het eerst “meneer en mevrouw X”, maar de adoptie heeft het kind nu de vrijbrief gegeven om hen “papa en mama” te noemen.

Wanneer wij Jezus Christus aannemen als onze Redder en Heiland, accepteert God ons ook en geeft Hij ons een andere geest. “… u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader‘.” (Romeinen 8:15).

De bijbel zegt: ”Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Korintiërs 5:17).

U maakte vroeger deel uit van het koninkrijk van de duisternis, maar u bent nu overgeplaatst naar het Koninkrijk van God (Kolossenzen 1:13). Wanneer u uw hart opent, zult u ervaren dat God uw oude manier van denken gaat veranderen. Probeer niet uw nieuwe leven in te vullen volgens uw oude ideeën, manieren en gewoonten. Laat Christus u veranderen naar het beeld van Zijn gelijkenis (Romeinen 8:28-29).

Om te lezen:
1 Johannes 5:1-4
Johannes 1:1-13
Galaten 4:1-7

Om te onthouden:
Johannes 1:12

 

share