10. Een leven van liefde naar anderen toe

De bijbel zegt:
“Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4:11).

“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde”. (1 Johannes 4:7-8).

Om u te helpen:
De bijbel zegt: “God is Liefde” en “Liefde is van God” (1 Johannes 4:7-8).

Liefde is een belangrijk onderdeel van God.

Gods liefde komt in ons hart door de werking van de Heilige Geest, wanneer we Jezus als Heer in ons hart aannemen. Deze liefde groeit door het volgen van Jezus (Romeinen 5:5, 1 Johannes 4:16-17). Jezus leerde Zijn discipelen om lief te hebben en om te worden zoals Hij (Johannes 13:34). God wilt dat u zoals Jezus bent. Gods liefde is meer dan een emotionele ervaring. Met Gods liefde kunnen wij van moeilijke personen houden, zoals God van ons hield toen wij zondaren waren. Uw gevoel en emotie mogen niet bepalen of u van iemand houdt of niet. Liefde tonen is gehoorzaam zijn aan God en goed te zijn voor anderen. God leert u van mensen te houden onder alle omstandigheden.

De liefde van God zit diep in uw binnenste, in uw “ware ik”. Door goed te doen voor anderen, ongeacht wie of wat ze voor ons zijn. God zegt: kies voor het goede en doe het goede voor de mensen. Voor een overwinnend leven in Christus is dit kenmerkend. Liefde is altijd een uiting van actie.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

“…ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven”. (Galaten 2:20).

Jezus vertelde een eenvoudig verhaal; het verhaal van de “barmhartige Samaritaan”. In dit verhaal laat Jezus de Liefde van God zien, en de persoon naar wie de liefde uitgaat. Wij moeten liefhebben zoals Hij heeft liefgehad, ongeacht wie of wat dan ook. God heeft geen voorkeuren. Wij tonen onze liefde door goede daden te doen, en persoonlijke offers te brengen (onbaatzuchtigheid). Onze liefde behoren wij te tonen aan onze naaste. Aan een ieder die in nood is.

Onze gezegende Redder leert ons hiermee:
“Ga heen en doe hetzelfde naar anderen toe, ga heen en heb een ieder lief”.

Om te lezen:
1 Johannes 4:6-21
Lucas 10:25-37

Om te memoriseren:
1 Johannes 4:10,11

 

share