12. Vergeving

De bijbel zegt:
“Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft”. (Efeziërs 4:32).

Om u te helpen:
Voordat Christus in uw leven kwam, was u als een “veroordeelde” in een cel. Door de zonde was u “ter dood veroordeeld”. U bevond zich in een gevaarlijke positie. Toen kwam Jezus met Zijn wonderbaarlijke offer: vergeving. U beantwoordde Hem en accepteerde deze bijzondere gift; het werd een ware bevrijding voor u. U werd overgeplaatst van de dood naar het leven, zoals een gevangene die is vrijgezet. U heeft nu het Nieuwe Leven in Christus. In de loop der jaren had u heel veel zonden vergaard die allen met een beschuldigende vinger naar u wezen. Elke zonde leidde naar de dood (Jakobus 1:15). U verdiende de dood maar in plaats daarvan ontving u vergeving bij God.

De Here Jezus zegt nu: “Vergeef mensen die u beledigen”. Hoe erg ook de belediging is, hoe vaak het ook herhaald is, u mag geen bitterheid en vijandigheid behouden tegen deze mensen. Onvergevingsgezindheid kan ervoor zorgen dat uw gebeden niet verhoord worden. Wees snel met vergeven zodat u niet alleen uzelf, maar ook diegene vrijzet die u beledigd heeft. Dit is handelen zoals onze Heer Jezus. Hij bad voor hem die Hem kruisigden: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lucas 23:34). God wilt dat u net als Zijn Zoon Jezus bent (Romeinen 8:29).

Wij hebben vergeving ontvangen van onze grote schuld aan God. De schuld van anderen naar ons toe is zeer klein in vergelijking met onze grote schuld aan God, welke Hij reeds vergeven heeft. Als u anderen vergeeft wordt ook uw eigen schuld gewist door God, en blijft de goede harmonie met God gehandhaafd. Ons hart is in orde naar God toe als we goede relaties hebben met onze naasten; bekeerden of onbekeerden. Soms kunnen wij er moeite mee hebben, maar vergeet niet: u bezit de Geest van Christus.

“Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4:14).

Wees als Jezus. Wees vergevingsgezind.

Om te lezen:
Marcus 11:24-26
Matteüs 18:15-35

Om te memoriseren:
Marcus 11:25

share