14. Het dienen van de Heer

De bijbel zegt:
“Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.” (Johannes 12:26).

“Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.” (Hebreeën 12:28).

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.” (Romeinen 12:1).

Om u te helpen:
Eén van de voorrechten om een christen te zijn is het dienen van God. Voordat we “opnieuw geboren” waren was alles wat we deden, ook waarvan wij dachten dat het goed was en dienstbaar, onacceptabel voor God.

De bijbel beschrijft deze werken uit ons oude leven als “dode werken” of als “vuile klederen” (Hebreeën 9:14, Jesaja 64:6).

We zijn nu volledig gereinigd door het Bloed van Jezus, vanaf het moment dat wij Hem in ons leven hebben aangenomen. Eerst werden wij gevangen gehouden door de zonde, maar nu zijn wij vrijgezet om Jezus te volgen en Hem te dienen (Romeinen 7:6). Er is nu niets meer uit het verleden wat ons kan hinderen God met eerbied en ontzag te dienen en Hem welgevallig te zijn. (Hebreeën 12:28). Het dienen van God moet gewillig gaan gepaard met vreugde. Het dienen van God moet vruchtbaar zijn door het geloof en door de liefde (Galaten 5:13). We moeten vurig in de Geest zijn om de Heer te dienen.

De bijbel zegt: “Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer”. (Romeinen 12:11).

Het woord “enthousiasme” betekent hier “vurig” zijn. Wees altijd vurig voor Jezus, vol vreugde en wees trouw. Doe het goede naar anderen toe zoals naar God. Het oprecht dienen van God zal naar anderen toe zichtbaar zijn. Niet alleen naar christenen toe, maar ook naar diegenen die de Bijbel weergeeft als de verlorenen (Lucas 10:36-37 en Judas 23).

Het dienen van God vraagt om een volledige vernieuwing van ons denken en motieven, en in alles wat we doen. Elk deel van ons leven moet openstaan voor Gods Heilige Geest om ons te vullen, om ons te leiden en om controle over ons te hebben. De Bijbel leert ons dat we God welgevallig behoren te zijn. (Romeinen 12:1-2). Deze gehoorzaamheid naar God toe vereist veel zelfverloochening. Maar wanneer wij naar Hem uitroepen zal Hij ons de goede dingen geven, door de Heilige Geest, die ons als Christus doen gelijken.

Het allerbelangrijkste is te leven voor uw Heer en Meester Jezus Christus. Alles van uzelf moet minder worden, en alles van Hem moet méér worden. Het is een leven van continue ontvangen van God, opdat door uw woorden en daden Jezus Christus verkondigd wordt naar anderen toe.

Dit is het leven “in de geest”; uw aanvaarding in dienst te staan van God.

Om te lezen:
Johannes 12:20-26
Hebreeën 12:22-19
Romeinen 12:1-13

Om te memoriseren:
Romeinen 12:1-2

 

share