2. U bent nu een Kind van God!

De bijbel zegt:
“Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”. (1 Johannes 1:3).

“Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.” (1 Johannes 5:13).

Om u te helpen:
God wilt dat u de zekerheid heeft van Zijn beloften. Wanneer u wordt verleidt en gaat twijfelen aan de echtheid van uw redding (uw nieuwe leven in Christus); weet dat deze gedachten van twijfel en onzekerheid de stem van satan is. Satan is de vijand van God en nu ook uw vijand. Vanaf het begin van de schepping heeft satan het vertrouwen van de gelovigen in Gods Woord, willen ondermijnen.

Jezus zei: ”Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” (Johannes 10:10).

De duivel is de dief over wie Jezus hier spreekt. Een dief wilt altijd stelen van mensen die iets kostbaars bezitten. Als u niet het nieuwe leven in Christus heeft, waarom zou de duivel u dan lastig vallen? Hij valt u aan omdat u iets kostbaars bezit. U bezit iets van grote waarde, welke u van God heeft ontvangen. Wees bewust van die dief! Hij zal proberen u van uw schat te beroven!

Het Woord van God is uw verdediging tegen deze “dief”. God meent èlk woord wat Hij zegt. Wees ervan bewust dat alle bijbelboeken die over Jezus geschreven zijn, tot in elk detail zijn uitgekomen vanaf het moment dat Jezus op aarde kwam. Jezus leefde een korte periode op deze aarde, Hij stierf, werd begraven en op de derde dag stond Hij op uit de dood (1 Korintiërs 15:3-4). Na ongeveer zes weken ging Hij terug naar de hemel, naar Zijn Vader, vanwaar Hij gekomen was.

De Here Jezus zei: “ Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” (Johannes 14:6). Het gehele onderricht van Jezus geeft ons de zekerheid van de oprechte bedoeling van Zijn Vader, voor ons. Het Kruis van Jezus en het lege graf zijn de bewijzen dat u zonder twijfel op de integriteit van God kunt vertrouwen.

“Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven….” (Johannes 3:36).

“…Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.” (Romeinen 10:13).

Gelooft u deze beloften van God? “Ja, ik geloof, ja, ik zal het geloven” is uw antwoord! Dan heeft u de zekerheid dat u “opnieuw geboren” bent. U bent gered. U heeft het Eeuwige Leven.

Verjaag de dief door moedig te verklaren: “Ik heb het Nieuwe Leven in Christus mijn Redder. Ik weet het door Het Woord van God”.

Om te lezen:
Johannes 20:26-31
1 Johannes 1-10
Johannes 5:1-21

Om te onthouden:
Romeinen 10-13

share