3. Spreken tot God door Gebed

De bijbel zegt: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” (Filippenzen 4:6).

Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.” (1 Timoteüs 2:8).

Om u te helpen:
Bidden is eenvoudigweg spreken tot God zoals een kind tot zijn vader spreekt.

Een pasgeboren baby heeft maar één manier om te communiceren om te overleven. Met luid gehuil laat de baby weten iets nodig te hebben, waarna de baby over het algemeen meteen een reactie krijgt. Vanaf het eerste gehuil van de baby ontstaat er een ontwikkeling om te communiceren. De baby wordt bewust van zijn familie, en de baby wordt bewust van zijn omgeving. Naarmate het kind groeit beginnen de eerste gesprekjes en leert het kind het communiceren te begrijpen.

U bent nu in de familie van God. Het gebed is het spreken tot God, onze Vader, het Hoofd van de familie. Het gebed is een oefening van geloof in onze geestelijke communicatie met God. Wij kunnen beginnen met het basisbegrip van het gebed, en zullen gaandeweg leren te bidden overeenkomstig Zijn Wil (1 Johannes 5:14-15).

De Here Jezus bad. Wij lezen vaak in de bijbel over Hem “sprekend tot Zijn Vader”. Het was heel belangrijk voor Hem om de wil van Zijn Vader te kennen, en de wil van Zijn Vader te doen. In feite leert

Hij ons dat alles wat Hij deed de goedkeuring van Zijn Vader nodig had (Johannes 14:10). De Here Jezus onderwees dat ook en verwachtte daarom ook dat Zijn discipelen zouden bidden.

Jezus wilt dat u bidt. Het gebed is een belangrijk onderdeel in de bijbel. De beste manier om te leren bidden is om meteen te beginnen. Leer terwijl u bidt en bidt terwijl u leert. Leer te luisteren naar Gods stem middels Zijn Woord, en groei in uw gebed. Bid regelmatig en u zult een ontwikkeling zien in uw communicatie met de hemel, en u zult de toename van Gods kracht in uw gebeden ondervinden. Omdat het gebed voor ons geestelijk leven zo belangrijk is, is ons persoonlijke gebedstijd een doel voor aanvallen. De grootste tegenstand komt vanuit onszelf. De Bijbel noemt dit ons “vlees” oftewel onze “oude natuurlijke mens”. Wees daarom op uw hoede, en laat niets van uw goede communicatie met uw liefdevolle Vader weerhouden.

God verlangt ernaar om van u te horen. Gebed verandert uw leven. Jezus leert ons dat wij in Zijn Naam tot onze Vader bidden. De Heilige Geest zal ons hier altijd mee helpen.

Om te lezen:
Lucas 11:1-13
Filippenzen 4:6-7
Efeziërs 6:10-18

Om te onthouden:
Matteüs 6:6

share