7. Het bidden in de Heilige Geest

De bijbel zegt:
“Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,..” (Marcus 16:17).

“… en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” (Handelingen 2:4).

“Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal.” (1 Korintiërs 4:2).

Om u te helpen:
Wanneer een persoon gedoopt is in de Heilige Geest spreekt hij of zij in de Geest in een voor diegene onbekende tong of taal (1 Korintiërs 4:2). Dit is de vervulling van de woorden van Jezus geschreven staan in de laatste verzen van het evangelie van Marcus, en in het evangelie van Johannes 7:37-39.

U zult merken dat als wij in tongen spreken, wij tot God spreken (1 14: Korintiërs 2). Wanneer wij in tongen spreken zullen wij Gods kracht ontvangen (1 Korintiërs 14:4). Paulus schreef daarom dat hij meer in tongen sprak dan wie dan ook in de gemeente te Korinthie (1 Korintiërs 14:18). In geloof greep Paulus elke kans aan om steeds effectiever te worden in dienst van God.

Laten wij deze bron van genade en van kracht niet verwaarlozen. Uw geloof zal alle belemmeringen en stagnaties overwinnen om Gods kracht te ontvangen, om te kunnen dienen. De doop in de Heilige Geest is een doorgang naar een nieuwe dimensie in de nieuwe fase van het “leven voor Jezus”. U zult hiermee in staat zijn om de negen gaven van de Heilige Geest te ontvangen (1 Korintiërs 12). Het spreken in tongen en het zingen in tongen (aanbidding) is erg kostbaar zowel thuis als in het openbaar (1 Korintiërs 14:39-40). Wij moeten hier een balans in zien te vinden, zodat we het niet teveel of te weinig doen. God is niet een God van verwarring. Met Zijn genade en met Zijn kracht, waaronder het spreken in tongen en de gave van de tongentaal, geeft Hij Zijn kinderen de mogelijkheid om een gebalanceerd en overwinnend leven te leiden.

Om te lezen:
Marcus 16:14-20
Handelingen 2:1-11
1 Korintiërs 14:1-18

Om te memoriseren:

1 Korintiërs 14:15

 

share