8. Over Jezus spreken met anderen

De bijbel zegt:
“Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God”. (Lukas 12:8.)

“Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft”. (Lukas 9:26).

Om u te helpen:
U bent nu in het “nieuwe leven in Christus” gestapt. Wees niet stil over dit wonder dat in uw leven heeft plaatsgevonden. U heeft berouw getoond en God heeft u vergeven; Hij heeft uw verleden vergeven. Jezus is uw Heer en uw Redder geworden en u gaat nu Gods weg op. U bent nu een kind van de allergrootste en rijkste familie. Dit is nog maar één van de vele geweldige waarheden, omdat u nu in Jezus gelooft.

Jezus zei: “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.” (Matteüs12:34).

De bijbel zegt dat wij, die van de Here Jezus houden, de geest van geloof hebben.

Er staat in 2 Korintiërs 4:13: “Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven”.

Spreek vrijmoedig over Jezus Christus. Erken Hem in uw belijdenis en vertel anderen over Hem. Dit is een heel belangrijk aspect in uw leven met God; te praten over Jezus als uw Heer en Meester.

Door de erkenning van Jezus Christus naar mensen toe, is uw nieuwe leven nu verzegeld in God. Wij spreken met onze lippen over Hem (belijdenis) en tonen Christus door onze levens heen. Beide zijn essentieel. Wees niet beschaamd over de Here Jezus. Denk alleen al aan het feit dat u door Hem nu een Koningskind bent. Vaak ondervinden wij dat er met ons gespot wordt door mensen die God nog niet kennen, of ondervinden wij zelfs vervolging, omdat wij Christus erkennen en belijden. Vrees niet; wees niet geïntimideerd hierdoor, want onze beloning zal groot zijn als wij voor Jezus onze Heer lijden.

De Here Jezus zegt dat Hij ons zal zegenen door het lijden wat wij ervaren omwille van Hem, en dat wij moeten liefhebben hen die ons vervolgen, en moeten liefhebben zij die ons haten (Matteüs 5:11).

Vertel elke dag over uw Jezus Christus uw Redder. Hij zal dan Zijn Vader over u vertellen. U zult een instrument zijn om over het eeuwige leven in Christus te zaaien, in de harten van mensen.

Om te lezen:
Romeinen 10:6-15
Matteüs 10:24-33
Lucas 9:18-26

Om te memoriseren:
Matteüs 10:32-33

share