9. Gemeenschap met anderen die van Jezus houden

De bijbel zegt:
“… en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen”. (Hebreeën 10:25.).

“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren”. (Matteüs 18:19.).

Om u te helpen:
Het is de gewoonte voor een familie om bij elkaar te komen. In de familie van God is het ook zo. Door uw geloof in Jezus Christus bent u nu een lid van deze familie (Galaten 3:26). Jezus heeft gezegd dat wanneer Zijn kinderen bijeenkomen in Zijn Naam, is Hij in hun midden (Matteüs18:20). Dit is de voornaamste reden om de kerkdiensten bij te wonen, opdat u samen met andere gelovigen Jezus onze Levende Heer zult ontmoeten. Wat een gewèldige bemoediging!

De plaats waar christenen samenkomen is de locale kerk waar gepredikt wordt uit het Woord van God. Gods bedoeling van een plaatselijke kerk is een gemeente waar de gelovigen opgebouwd en onderricht worden, opdat een ieder zal worden als een “woning” waar Gods Heilige Geest kan verblijven (Efeziërs 2:22).

De persoon die ik ben vandaag is het resultaat van wie ik in mijn leven heb toegelaten, en uiteindelijk mijn leven heeft beïnvloedt. Of we het leuk vinden of niet, de mensen waar wij voor kiezen mee om te gaan beïnvloeden ons leven.

Wanneer we ons leven aan Jezus geven verlangen wij ernaar om bij mensen te zijn die van Hem houden. Wij verlangen ernaar om bij mensen te zijn die vol zijn van het geloof, en vol zijn van de Liefde van de Heer, en in wie Christus te zien is. Omdat wij als Jezus willen zijn, willen wij ook vol van de liefde zijn, vol van geloof, en willen wij ook dat anderen Christus in ons leven ziet. Waar vinden wij deze mensen? De beste plaats om deze mensen te ontmoeten en te leren kennen is de kerk.

De eerste Christenen realiseerden zich goed dat het belangrijk was om regelmatig bijeen te komen. Zij kwamen voortdurend bijeen om God te aanbidden in kleine groepen, als in grote samenkomsten. Er werden zoveel mogelijk diensten gehouden: Bijbelstudies (Doctrine), het Breken van Het Brood (ook wel Heilig Avondmaal genoemd) en Gebedsdiensten (Handelingen 2:42). Al deze activiteiten zijn belangrijk voor een geestelijke groei, om opgebouwd te worden, en een goede balans te vinden in uw leven met God.

Geen wonder dat de eerste christenen bekend stonden om hun liefde, hun ijver en betrokkenheid in de samenkomsten. Hun motto was: “allen voor Jezus, Jezus voor allen”. Opgebouwd door het Woord van God, en door samen te komen met gelovigen, waren zij in staat uit te reiken naar anderen in hun samenleving, om ze te winnen voor Jezus. Vind een lokale kerk vol van Gods liefde, vol van kracht, en waar het Woord van God gepredikt wordt. Wordt een deel van de gemeenschap. Maar vrienden, raak betrokken en geef God de ruimte om jou middels de kerk een sterke christen te maken.

De lokale kerk is:

  1. De familie van God (Efeziërs 2:19).
  2. Waar Jezus het Hoofd is (Efeziërs 1:22-23).
  3. Waar God Zijn familie wilt ontmoeten (Matteüs 18:20).
  4. Waar God in onze behoeften wilt voorzien, en ons wilt opbouwen (Efeziërs 4:11-13).
  5. Waar wij leiding ontvangen in de Waarheid van God (Efeziërs 4:14).
  6. Waar wij worden onderricht onze verlangens aan te passen aan God (Efeziërs 4:15-16).
  7. Waar wij de Kracht van Gods Geest ontvangen om zielen te winnen voor God (Handelingen 4:31).
  8. Gods instrument zullen worden overwinningen te behalen (Efeziërs 3:10).
  9. Waar God Zijn Glorie betoont (Efeziërs 3:20-21).

Om te lezen:
Heb 10:25
Math 18:15-20
1 Tim 3:14-16

Om te memoriseren:
Heb 10:25

 

share