Hoe u dit boek het beste kunt gebruiken

Begin elke dag tijd met God door te brengen. Als het nodig is staat u eerder op, neem uw bijbel en dit boek mee; geef God het bèste van uzelf.

In dit boek worden u vele essentiële onderwerpen aangereikt. Neem elke dag een les door en blijf oefenen (overdenken) totdat de Waarheid (Gods Woord) voor u duidelijk wordt en u de woorden gelooft. Deze oefeningen helpen u het fundament van uw geloof op te bouwen.

Begin met het lezen van de bijbelteksten onder het kopje “De Bijbel zegt”.
Begin de teksten te lezen en de inhoud te overdenken. Dank God voor Zijn Woord in een kort gebed. Vraag de hulp van de Heilige Geest zodat u het gedeelte dat u gaat lezen en overdenken zult begrijpen (geloven).

Lees dan de teksten onder het kopje “Om u te helpen”
Lees dit gedeelte en controleer elke verwijzing naar de bijbel tezamen met de volledige bijbeltekst vermeld onder het kopje “Om te lezen”. Indien nodig, lees het gedeelte steeds opnieuw totdat de Waarheid van het Woord in uw hart geborgen is.

Tenslotte, voordat u de plaats verlaat waar u tijd met God heeft doorgebracht, neem de tijd voor gebed en draag de dag aan Hem op.

”Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:…” (Psalm 37:5).
Uw ziel is gevoed; u kunt nu met een verfriste geest de dag tegemoet gaan.

share