Van mijn hart naar uw hart

Beste vriend,

Op het moment dat u Jezus Christus in uw leven had aangenomen, werd u geboren in de familie van God. De bijbel noemt dit “opnieuw geboren” worden. Dit is een geestelijke wedergeboorte. Door het geloof in Jezus Christus bent u een kind van God geworden (Galaten 3:26).

Een pasgeboren baby zal niet altijd een baby blijven. De baby zal door verschillende fases heengaan om uiteindelijk een volwassen man of vrouw te worden. Doordat u “opnieuw geboren” bent, zult u ook door verschillende fases heen moeten gaan, om tot de volledige geestelijke rijpheid te komen in uw leven met God.

De bijbel zegt:“…maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. “ (2 Petrus 3:18).

U staat nu aan het begin van uw nieuwe leven in Christus. Uw Hemelse Vader wilt dat u blijft groeien. Ik geloof dat dit ook uw wens is. Voedsel is de belangrijkste behoefte voor de groei van een pasgeboren baby. Denk alleen al aan het feit hoe vaak een baby gevoed moet worden. Wij als geestelijke kinderen hebben ook dagelijks voedsel nodig.

De bijbel zegt:“… en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.” (1 Petrus 2:2).

“…. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.” (Deutronomium 8:3).

De bijbel, Gods Woord, is Gods voedsel voor uw ziel. Jezus zegt dat uw ziel (de inwendige mens) belangrijker is dat wat dan ook in deze wereld; belangrijker dan alle rijkdom!

“Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?” (Marcus 8:36-37).

Christus gaf Zijn eigen leven om u te redden van de zonde. Dit toont aan hoe belangrijk u voor God bent. Zoals u uw lichaam niet zult verwaarlozen maar het dagelijks voedt, verwaarloos dan ook uw ziel niet. De beste manier voor een gezond geestelijk leven is om dagelijks geestelijke maaltijden te nemen. Voedt u dagelijks met het Woord van God.

Wij geloven dat elke geestelijke maaltijd in dit boek een fundament voor u zal zijn. Wij geloven dat dit boek u helpt om een goed begin in uw “nieuwe leven” in Jezus Christus te krijgen. Het Woord van God is de Waarheid. De Heilige geest zal u tot de volle waarheid leiden. De waarheid die in praktijk gebracht wordt (geloof) helpt u om als Jezus Christus te zijn. Dit is de wil van God voor uw leven.

God zegent u wanneer u begint aan de meest spannendste reis van uw leven: dit geweldige “nieuwe leven”, ontvangen in Jezus Christus!

Uw vriend,
Christopher Alam

share