Lofprijzing is belangrijk

 • Lofprijzing is God aanraken.
 • Lofprijzing is de duivel angstig maken.
 • Lofprijzing is de duivel slechte tijden bezorgen.
 • Lofprijzing brengt gebiedsuitbreiding te weeg.
 • Lofprijzing is behaaglijk voor God.
 • Lofprijzing is God blij maken.
 • Lofprijzing is de hemel naar beneden brengen.
 • Lofprijzing is de engelen assisteren.
 • Lofprijzing eert God,
 • Lofprijzing is God aanbidden.
 • Lofprijzing is God grootmaken.
 • Lofprijzing is een geestelijk wapen.

Er wordt meer over lofprijzing gepraat in de Bijbel, dan over onderwerpen als bekering, wedergeboorte, doop in de Geest, doop in water. Honderden teksten uit de Bijbel spreken over lofprijzing en de kracht ervan.
God wordt geëerd door lofprijzing. Hij houdt ervan. God zegt: “Wie lof offert eert Mij, (fantastisch !!!) en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.” Psalm 50:23.
Het is veel meer dan slechts lofprijzen. Het gaat om een offer brengen, dat u wat kost.
Mensen kunnen u belemmeren of de omstandigheden zijn er niet naar. Ondanks alles wat tegenzit, blijft u de Heer prijzen en verhogen.
De Heer prijzen als alles meezit en het goed gaat, is voor de meesten geen enkel probleem. Het wordt anders als u het moeilijk heeft, als mensen tegen u zijn of u het leven moeilijk maken. Dan komt onze ware aard en karakter naar boven. Dan blijkt de waarde van de Heer in ons geestelijk leven.
Wie de Here prijst en aanbidt, raakt Hem aan. Velen wachten tot de Here hen aanraakt. Zij wachten lang, heel lang. Wij moeten de Here aanraken. De stap naar overwinning ligt in onze handen. God heeft reeds alles volbracht en gedaan om ons tot overwinnaars te maken. Wij moeten Hem aanraken. Wij moeten zijn als die bloedvloeiende vrouw, die zei: “als ik maar de zoom van zijn kleed aanraak.”
Wij kunnen de Heer aanraken door Hem lof offers te brengen, hem te blijven prijzen, VOORAL in moeilijke tijden.

share