Angst

Wij moeten ervoor waken dat wij geen angst in ons leven toelaten. Angst is de grootste vijand van geloof en werkt zeer verlammend. Angst kan ons kapotmaken en als wij die angst ruimte geven, kan het de leiding van ons leven overnemen. Daarom moeten wij er alles aan doen om angstgevoelens uit ons leven te bannen. Het is ten enenmale zeer onverstandig om angst het gevoel te geven dat het iets over het leven van het kind van God te zeggen heeft.
Ieder kind van God dat ontdekt dat angst heerst in zijn of haar leven, moet niet aarzelen, maar de geloofswapenen oppakken om het te lijf te gaan. Let op hoe de Bijbel ons waarschuwt voor deze onzichtbare vijand: Job 3:25:   “Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.”
Angst en vrees”, zei ooit eens een Amerikaanse president, “verlammen het leven van iedere Amerikaan.”
Angst en vrees kenmerken het leven van veel mensen.
Angst werkt verlammend op de gehele maatschappij.
Angst zegt ons dat wij de zaken niet in de hand hebben of in de hand kunnen houden.
Mensen hebben angst voor natuurrampen, ziekten, werkeloosheid, de toekomst, hun kinderen, aanslagen, terrorisme, enzovoorts. Ook vliegangst en  faalangst komen voor.
Angst heeft te maken met onzekerheid en identiteitsproblemen.
Angst werkt verlammend. Het brengt veel ellende over ons. Het houdt de mens in zijn eigen wereld, brengt hem in verwarring, maakt hem passief.
Ontdek uw angst en ban het uit met geloof. In Job 3 staat dat wat u vreest, u kan overvallen. Dat is negatief. Positief is : Wat u gelooft, zal geschieden in uw leven.
Uw krachtigste wapen tegen angst is dus geloof, geloof in een grote en machtige God. Het Woord zegt, “u geschiede naar uw geloof.” (Mattheus 8:13/Mattheus 9: 29)
2 Timotheüs 1:7:  “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid (vrees!), maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.”
God heeft ons een geest van kracht, liefde en bedachtzaamheid gegeven.
De Bijbel zegt heel vaak: “Vrees niet.” Vrees niet, geloof alleen. Laat ons dat vasthouden. Vrees niet, heb geen angst, maar geloof.

share