Dit moet de Here zijn

S.Hofwijks 70 JAAR-INTERNETIk gedenk op 16 september 2017 mijn 70e geboortedag. Dat is genade van de liefdevolle Heiland. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 70e nog zo actief zou zijn in het Koninkrijk van God. Alle eer aan de Heer.
Het moet de Here zijn. Mijn eerste preek in de grote dienst in Paramaribo was heel bijzonder. De tegenwoordigheid van de Heer was overduidelijk aanwezig. Iedereen in de gemeente, in het bijzonder de voorganger, getuigde daarvan. Na de dienst trok ik mij terug om tot de Vader te spreken. Hierna zei ik tegen de mensen die mij kwamen gelukwensen met mijn eerste preek in de gemeente: “Dit moet de Here zijn.”
Ik was toen 20 jaar. Nu ben ik 70 en ik zeg opnieuw: “Dit moet de Here zijn.” Langer dan 50 jaren ben ik reeds dienstbaar in het Koninkrijk van God en mijn geliefde Here Jezus. Ik was 18 jaar toen ik voor het eerst predikte voor ongeveer 200 bankmedewerkers.
Er is veel, heel veel gebeurd in die 50 jaren, waarin ik wekelijks predikte. Vaak heb ik beleden: “Het moet de Here zijn.” ; soms door strijd heen.
Nu ben ik 70, maar ik ben niet klaar. Met Gods onmisbare hulp, zegen en kracht wil ik nog jaren doorgaan. Veel preken en bemoedigingen branden nog in mijn hart. Ik kijk uit naar opwekking en krachtige bekeringen. Ja, ik kijk uit naar grote dingen. De Heer zal mij kracht naar ziel, geest en lichaam geven.
Aan het eind van mijn bediening hoop ik te mogen zeggen: “HET IS ECHT DE HERE GEWEEST.” 

share