Woorden 

Dat het Woord van God belangrijk is voor de christen, is allen duidelijk. Het aantal Bijbelvaste christenen neemt toe en de Heilige Geest overtuigt steeds meer mensen, vooral christenen, dat het Woord van God levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4: 12).
Gods Woord zegt in Spreuken 3:3: “Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.”
Liefde en trouw zijn woorden van God. We moeten ze opschrijven op de tafel van ons hart. Het is Gods bedoeling dat Zijn woorden in onze harten gegrift staan. Als kinderen Gods spreken, zal hetgeen uit hun mond komt in overeenstemming moeten zijn met het Woord van God. Het kwaadspreken zal dan ook verleden tijd zijn en er zullen geen negatieve opmerkingen meer gemaakt worden achter de rug van een ander om.
Hoe moeten we die woorden op de tafel van ons hart schrijven?
Psalm 45:2: “mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.”
WANNEER IK GODS WOORD UITSPREEK MET MIJN TONG, DAN SCHRIJF IK HET OP DE TAFEL VAN MIJN HART.
Alle woorden, dus ook de negatieve woorden, worden op de tafel van ons hart geschreven.
We moeten daarom weten wat we zeggen met onze mond. Het is een zaak van overwinning of nederlaag. Laat u dus niet verleiden op de tafel van uw hart woorden te schrijven die Gods Woord kunnen verdringen.
U kunt de woorden van God die op de tafel van uw hart geschreven staan, uitwissen. Uw veger bestaat uit de negatieve dingen die u zegt. DE NEGATIEVE DINGEN DIE U ZEGT OVER UZELF EN OVER ANDEREN, WISSEN DE WOORDEN VAN GOD OP DE TAFEL VAN UW HART UIT.
Jacobus 1:26 zegt, dat wie negatieve dingen spreekt, zijn eigen hart misleidt. “Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt (over anderen praat), maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.”

share