De tong, zegen of vloek

De tong is een klein lid van het lichaam en “toch voert ze een hoge toon”. Ze beheerst het gehele lichaam van de mens. De tong kan een grote zegen zijn, maar ook een vloek. Wie zijn tong in toom kan houden, kan zijn hele lichaam beheersen en onder controle houden. In deze overdenking wil ik beide kanten van de werking van de tong belichten.
Ik zal beginnen met het beeld dat Jakobus schetst. Hij geeft een zeer negatief beeld van de tong van de mens en toch is dit waar.
Ik citeer Jakobus 3 vanaf vers 6: “De tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.”
In vers 8 zegt Jakobus: “...maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venij.”
Wat een omschrijving van de werking van de tong. Ze kan een ravage aanrichten in ons persoonlijk leven en in dat van anderen. De tong kan mensen kapotmaken. Relaties, huwelijken, gemeenten, gezinnen, zijn al uiteengerukt door de tong. Geen wonder dat Salomo schrijft in Spreuken 18:21:  “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” Het kwaadspreken en/of lasteren heeft menigeen in grote problemen gebracht. Mensen die niet toegewijd zijn aan de Here, laten hun tong door de tegenstander gebruiken. Een kwaadspreker of lasteraar vervloekt de ander met zijn tong. Hij klaagt zijn broeder of zuster aan.
Aan de andere kant kan de tong tot grote zegen zijn. We kunnen mensen zegenen met onze tong. In Spreuken 18:4 lezen we: “De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid”. Dus zo kan ze ook zijn. Een grote zegen.
Met onze tong kunnen we mensen bemoedigen en we kunnen voor hen pleiten. De woorden die we spreken, zijn belangrijk voor ons persoonlijk leven. We kunnen, indien we de woorden naar Gods Woord uitspreken, een overwinnend leven leiden. Gods Woord, in ons hart geboren en met onze tong uitgesproken, wordt een geestelijke kracht. “Het Woord van God is levend en krachtig…” Hebreeën 4:12.
Als we onze tong effectief willen gebruiken, zodat we tot zegen zijn voor onszelf en voor anderen, moeten we beginnen om de Woorden van God op de tafel van ons hart te schrijven. Volgens Psalm 45:2 is onze tong de stift, dus onze pen. Alles wat we zeggen met onze tong, wordt geschreven op de tafel van ons hart. We moeten er dus voor zorgen dat we de juiste woorden uitspreken, zodat ook de juiste woorden worden geschreven op de tafel van ons hart. Dan zullen we met recht kunnen zeggen: “Er is LEVEN in de macht van de tong!”

share