Liefde en profetie

1 Corinthe 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.”
Iedereen die een normaal geestelijk leven wil leiden, zal de twee belangrijke woorden die in bovengenoemde tekst genoemd worden, heel serieus moeten nemen en erop toezien dat zij onderdeel zijn van het leven.
Liefde staat aan het hoofd van onze geestelijke handel en wandel. Liefde zorgt voor een stevig fundament in  ons geestelijk leven.
Liefde is de poort tot de geestelijke gaven. Zonder liefde hebben de gaven van de Geest geen hemelse impact.
Daarom staat liefde boven de geestelijke gaven. De Heilige Geest leert en gebiedt ons, te jagen naar de liefde. Wij moeten de liefde achternazitten. Wij moeten naarstig zoeken naar de liefde.
Hierop volgt dat wij streven naar de gaven van de Geest en vooral naar het profeteren.
De woorden “…vooral naar het profeteren”, nodigen alle kinderen Gods, die gedoopt zijn in de Heilige Geest, uit om te profeteren. De apostel zegt in  1 Corinthiërs 14:31:   “Want gij kunt alleen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.”

share