Spreuken 28:9

Spreuken 28:9: “ Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.”
Bidden is heel belangrijk. Het wordt de adem van de gelovige genoemd. Gebed is contact met God hebben. Het gebed toont aan dat wij een relatie met de Here God hebben, want  bidden is spreken tot God. Bidden bereikt zijn volle doel als wij na of tijdens het bidden ruimte scheppen om naar God te luisteren; wat Hij persoonlijk tot ons te zeggen heeft.
 
Uit het bovenstaande blijkt dat bidden een zaak is van de kinderen Gods. De Heer spoort Zijn kinderen aan om altijd te bidden en niet te verslappen.
Kinderen Gods moeten niet vergeten wat zij in gebed aan de Here vragen, maar gelovig blijven wachten op het antwoord op hun gebed. Het antwoord op ons gebed zal altijd goed voor ons zijn, want God weet wat goed voor ons is.
Johannes 9:31: “Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.”
Kinderen Gods moeten de juiste gebedsinstelling hebben, dus een godvruchtig leven leiden. Als wij een zondig leven leiden, kan ons gebed een gruwel zijn.
share