Colossenzen 1:13-14

Colossenzen 1:13-14: “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.”
Iedereen verlangt naar echte vrijheid. De mens wil vrij en gelukkig zijn. Daarom zien wij dat mensen langs allerlei wegen naar vrijheid en geluk zoeken. Duidelijk is, dat vrijheid en geluk aan elkaar verbonden zijn. Wie niet echt vrij is, zal ook nooit echt gelukkig zijn, al denken sommigen dat geld gelukkig maakt. Maar zij die geld hebben, weten beter: geld maakt niet echt gelukkig. Geld kan sommige dingen in het leven gemakkelijker maken, maar echte vrijheid en geluk komt als mensen verlost zijn uit de macht der duisternis. Tussendoor wijs ik erop dat vrij doen, niet hetzelfde is als vrij zijn.
De macht der duisternis is er de oorzaak van dat mensen slaven zijn van dingen die zij eigenlijk niet willen, zoals alcoholverslaving, seksverslaving, nicotineverslaving, enzovoort.
De macht der duisternis is er ook de oorzaak van dat mensen hun heil zoeken bij diverse occulte zaken. Occultisme groeit snel en houdt velen in zijn macht.
Ik dank God voor het Evangelie van Jezus Christus. Het Evangelie maakt ons bekend met de Heiland der wereld, Jezus Christus. Door het Evangelie heeft God ons verlost uit de macht van de duisternis, uit de macht van de tegenstander, de duivel. Zij die deelhebben aan het Evangelie, dus de Heer Jezus aangenomen hebben, zijn overgebracht in het Koninkrijk van God, dat Licht is en hebben geen deel aan de werken des duisternis.
In Gods Koninkrijk is ware vrijheid. Daar is er vrede en overwinning.
Onthoud: Wie de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij!
share