Johannes 1:12-13

Johannes 1:12-13: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13  die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”
Veel mensen die het christelijk geloof aanhangen, denken dat zij een kind van God zijn, doordat de vader en/of de moeder bekeerd is. Dit denken komt ook voor bij andere godsdienstige richtingen.
Maar is het waar dat mensen die uit christelijke ouders komen automatisch kinderen Gods zijn?
Het Woord zegt, dat wie een kind van God wil worden Hem persoonlijk moet aannemen en toelaten in zijn leven. Het gaat om de Here Jezus aannemen en geloven in Zijn Naam. Het gaat om een persoonlijke keuze voor de Heer.
De Heer persoonlijk aannemen, staat gelijk aan zich bekeren tot het geloof in Jezus en wandelen op de smalle weg.
De Heer persoonlijk aannemen, is het zondige leven de rug toekeren.
De Heer persoonlijk aannemen, is ook uit God geboren zijn.
Duidelijk is dat wij in de eerste plaats kinderen van onze vader en moeder zijn, maar daarnaast zijn wij als wij uit God geboren zijn, kinderen  Gods.
Baby’s en kinderen die nog geen persoonlijk besluit kunnen nemen, zijn geheiligd in hun ouders.
share