Johannes 3:16

Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Mensen, alle mensen, zijn belangrijk voor God. De Heer Jezus is voor alle mensen aan het kruis te Jeruzalem gestorven. Jammer, dat lang niet alle mensen het offer van God aanvaarden. Velen weigeren de Heer Jezus aan te nemen. God houdt van alle mensen. In 1 Timotheüs 2:4 lezen wij over de Heer: “…die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” Duidelijk is dat slechts degenen die Hem aangenomen hebben als hun persoonlijke Heiland en Verlosser, deel hebben aan het reddingsplan van God. De wil van God is duidelijk.

Om de mens deelgenoot te maken van Gods Reddingsplan is de hemelse Vader tot het uiterste gegaan. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon, Jezus, gegeven, om in onze plaats te sterven. Hij heeft de prijs voor onze redding betaald. Waarom heeft God dat gedaan? Hij heeft dat gedaan omdat Hij de mens ontzettend belangrijk vindt en wil dat allen tot erkentenis van de echte waarheid komen. De belangrijkheid van de mens wordt beschreven met de volgende woorden in Matheus 16:26: “Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?” Het leven van de mens met Jezus is zeer belangrijk. Door de Heer te verwerpen, in woord en daad, brengen wij schade aan onze ziel.

share