Lucas 18:1

Lucas 18:1: “Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.” (NBV)
 
Bidden tot God is heel belangrijk. Dat moet ieder kind van God beseffen. Iemand heeft ooit gezegd dat bidden, de adem van de gelovige is. Echter, lang niet ieder kind van God is doordrongen van het grote belang van het bidden. Anders zouden veel meer kinderen Gods ernst maken met hun gebedsleven. Duidelijk is, dat velen, of sommigen, het gebed verwaarlozen. Zij maken dus weinig of geen tijd vrij om te bidden.
Sommigen denken dat bidden alleen nodig is als er een probleem is of als wij in nood zijn. Het bidden wordt dan een gelegenheidszaak. Af en toe wordt er gebeden, als er sprake is van een persoonlijke nood.
De Heiland wil dat wij anders omgaan met het gebed. Hij wil niet hebben dat wij het gebed verwaarlozen. Hij wil hebben dat wij weten dat wij zonder gebed geen contact met God kunnen onderhouden.
Om ons te helpen, heeft de Heer de gelijkenis uit Lucas 18 verteld, zodat wij, onder alle omstandigheden, de noodzaak van het gebed zouden inzien. Wie de noodzaak van het gebed inziet, zal zonder twijfel altijd bidden en niet opgeven.
share