De kracht van de tong

De tong is een klein lid van het lichaam en “voert toch een hoge toon.” Ze beheerst het gehele lichaam van de mens. De tong kan een grote zegen zijn, maar ook een vloek. Wie zijn tong in toom kan houden, kan zijn hele lichaam beheersen en onder controle houden. In deze overdenking wil ik beide kanten van de werking van de tong belichten. 

Ik zal beginnen met het beeld dat Jakobus schetst. Hij geeft een behoorlijk negatief beeld van de tong van de mens en helaas is dit waar. 

Ik citeer Jakobus 3 vanaf vers 6: “De tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.”

In vers 8 zegt Jakobus: “…maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn.”

Wat een omschrijving van de werking van de tong. Zij kan een ravage aanrichten in ons persoonlijk leven en in dat van anderen. De tong kan mensen kapotmaken. Relaties, huwelijken, gemeenten, gezinnen, zijn al uiteengerukt door de tong. Geen wonder dat Salomo schrijft in Spreuken 18:21: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” Het kwaadspreken en/of lasteren heeft menigeen in grote problemen gebracht. Mensen die niet toegewijd zijn aan de Here, laten hun tong door de tegenstander gebruiken. Een kwaadspreker of lasteraar vervloekt de ander met zijn tong. Hij klaagt zijn broeder of zuster aan. 

Aan de andere kant kan de tong tot grote zegen zijn. Wij kunnen mensen zegenen met onze tong. In Spreuken 18:4 lezen wij: “De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid.”  Dus zo kan zij ook zijn: een grote zegen. 

Met onze tong kunnen wij mensen bemoedigen en wij kunnen voor hen pleiten. De woorden die wij spreken zijn belangrijk voor ons persoonlijk leven. Wij kunnen, indien wij woorden naar Gods Woord uitspreken, een overwinnend leven leiden. Gods Woord, in ons hart geboren en met onze tong uitgesproken, wordt een geestelijke kracht. “Het Woord van God is levend en krachtig…” Hebreeën 4:12. 

Als wij onze tong effectief willen gebruiken, zodat wij tot zegen zijn voor onszelf en voor anderen, moeten wij beginnen om de woorden van God op de tafel van ons hart te schrijven. Volgens Psalm 45:2 is onze tong de stift, dus onze pen. Alles wat wij zeggen met onze tong, wordt geschreven op de tafel van ons hart. Wij moeten er dus voor zorgen dat wij de juiste woorden uitspreken, zodat ook de juiste woorden worden geschreven op de tafel van ons hart. Dan zullen wij met recht kunnen zeggen: “Er is LEVEN in de macht van de tong!” 

share