De gemeente in actie

De gemeente bestaat niet uit een gebouw of een organisatie, maar uit mensen die de Here Jezus hebben aangenomen als hun persoonlijke Heer en Heiland (Johannes 1:12). Zonder deze mensen heeft de gemeente geen bestaansrecht. Een kerk of organisatie is niet in staat mensen tot de Heer en tot de gemeente te trekken.

Het zijn de mensen, die in de wil van God staan en vervuld zijn met de Heilige Geest, die door Hem tot dit doel gebruikt worden. De gemeente, en dat zijn wij, is het licht der wereld (Mattheüs 5:14). Het licht valt op en maakt mensen in een donkere (duistere) wereld nieuwsgierig. In Mattheüs 5:16 staat geschreven: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”

Een actieve gemeente zal klaar staan om mensen die tot de Heer komen, op te vangen (Mattheüs 28:19a). De mensen die de Heer nog niet hebben aangenomen of de pasbekeerden die onze gemeente bezoeken, zullen niet blijven komen door de naam van de gemeente of door de voorganger of door het gebouw met haar entourage, maar door de houding van de gelovigen van de gemeente. Zij willen de Bijbel in ons zien (Mattheüs 3:8).  Al zeggen wij zo vaak:  “Zie niet op mensen, maar op de Here.” Wij moeten beseffen dat de onbekeerden en de pasbekeerden hier geen boodschap aan hebben. Het Maranathagebouw kan de mensen geen liefde geven. Het zijn de gelovigen die in het Maranathagebouw samenkomen, die de mensen liefde, geborgenheid, aandacht, enz. moeten geven (Galaten 5:22).

share