Vriendelijkheid, heel belangrijk

De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Door Hem worden mensen tot het geloof in Christus getrokken. Zonder Hem kan en zal niemand een oprechte keuze voor de Here Jezus maken. Door de Heilige Geest gedreven, gaan mensen ernaar verlangen om de Here te dienen en de samenkomsten te bezoeken. Zonder de tegenwoordigheid van Gods Geest kan en zal er geen gezonde gemeentegroei zijn. In Handelingen 9:31 lezen wij: “De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.”

Toch kunnen er mensen zijn die zich helemaal niet thuis voelen in een bepaalde gemeente, hoewel ze aangesproken zijn door de Heilige Geest. Sommigen, die toch van de Here houden en Hem van harte willen dienen, vinden het soms moeilijk om de samenkomsten te bezoeken. Als het alleen van de Heilige Geest zou afhangen, zou een ieder zich altijd thuisvoelen in de plaatselijke gemeente, maar dat is niet het geval. Ook de houding van kinderen Gods is bepalend voor het geestelijke klimaat in de gemeente. Daarom moet de vrucht van de Heilige Geest duidelijk zichtbaar zijn in ons leven.

 De gemeente wordt gevormd door mensen en zij kunnen deze zowel ten goede als ten kwade beïnvloeden. Zo kunnen wij er de oorzaak van zijn, dat de sfeer in de gemeente niet gezond is. Maar wij kunnen er ook voor zorgen dat het huis Gods, de gemeente, warmte en liefde uitstraalt. Die houding trekt mensen aan en wekt het verlangen in hen om trouw te zijn in het bezoeken van de samenkomst. Liefde trekt mensen, verdraagzaamheid trekt mensen, vriendelijkheid trekt en geneest mensen. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat het Woord van God ons aanspoort om vriendelijk te zijn. Vriendelijke mensen zijn tot grote zegen in de gemeente. In deze egoïstische en chagrijnige wereld verlangt de mens naar vriendelijkheid en blijdschap. Mensen, in het bijzonder pasbekeerden, komen niet alleen naar de samenkomst om van God te horen, maar ook om gemeenschap met anderen te hebben. Zegt de Here niet: “Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.” (Filippenzen 4:5). Vriendelijkheid heeft te maken met aardig en innemend zijn. Het heeft ook te maken met vrolijk zijn en aandacht geven aan anderen. Allemaal zaken die de Heilige Geest gebruikt in deze geschonden wereld. Vriendelijkheid en vrolijkheid zijn medicijnen bij uitstek. Vriendelijke gelovigen zie ik als juwelen in het Lichaam van Christus. Zij maken van de gemeente een geestelijk thuis voor allen die er komen. Zij zijn gastvrij en vrijgevig. Zij zijn dan ook een gevaar voor de tegenstander, aangezien hun vriendelijkheid een frontale aanval is op de hardheid van de wereld. 

Kinderen Gods, vervuld met de Heilige Geest, zullen vriendelijkheid, een eigenschap van de vrucht van de Geest, uitstralen. Onze vriendelijkheid moet bij iedereen bekend zijn. Het is een machtig wapen in de hand van de gelovige.

share