De volmaakte leider 

Er komt uit de harten van sommige christenen een duidelijke roep naar de volmaakte leider. Die roep ontstaat vanwege de fouten, soms ernstige, en de tekortkomingen van hen die leiders zijn. Er wordt dan ook aanstoot genomen door kinderen Gods, die zelf ook niet volmaakt zijn en leven, maar die dat wel van de leiders verwachten. Ongelovigen nemen ook aanstoot aan het onvolmaakte gedrag van de christen-leider. Zij hebben soms de mond vol van het gedrag van christenen en oordelen hen ongenadig. Ongelovigen moeten wel beseffen dat zij zelf ergere dingen doen. 

In Romeinen 2 vers 1 staan zeer vermanende woorden voor kinderen Gods die andere kinderen Gods of leiders oordelen: “Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.”

Ongelovigen die kinderen Gods oordelen, doen dat omdat zij terecht beter verwachten van hen, die zich kinderen Gods noemen. Maar ook dezen moeten voorzichtig zijn met hun oordeel. De volmaakte leider, bestaat die wel? Is die te vinden? Neen, de volmaakte leider zult u nergens vinden, ook niet in uw gemeente. Eén is volmaakt, zijn Naam is Jezus!

Tot hen die denken dat zij geen fouten maken, maar volmaakt in hun gedrag zijn, zendt de Heilige door het Woord een krachtige vermaning uit:
1 Corinthe 10:12 – “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.”

Maak u niet bezorgd. Blijf de Heer dienen. Door de eeuwen heen hebben leiders fouten gemaakt. Ik noem enkele leiders: Mozes, David, Paulus, Petrus, Jacobus, Juda, Salomo, Jacob, Abraham, Adam, Simson.
De Naam van de volmaakte Jezus zou ik niet kunnen noemen. 

Laat u dus niet afhouden van uw geloof vanwege fouten van leiders in het verleden en het heden. De kerk van Christus en het Koninkrijk van God hebben door de eeuwen heen de fouten overleefd en het Evangelie is en blijft heel krachtig. Het is een kracht van God voor een ieder die gelooft. 

share