Over liefde spreken

Over liefde spreken is heel gevaarlijk als je niet tegen kritiek kunt. Trouwens, iedereen die denkt liefde te geven, moet rekenen op kritiek. Vooral predikers die over liefde durven te spreken of te prediken, moeten zich opmaken voor aanvallen en boze mails, vaak van mensen die uw gemeente niet bezoeken. Dat heb ik ervaren. En toch zal ik blijven spreken over liefde, omdat liefde een belangrijke sleutel is in het Koninkrijk van God.

Een veel gehoorde kreet is: “Er is geen liefde.”

Sommigen denken dat liefde betekent, altijd lieve dingen zeggen die mensen willen horen. Liefde is, denken ze, altijd geld geven als ze erom vragen, ook al kun je het niet missen of is het niet verstandig dat je geeft. Je mag mensen niet vermanen of tuchtigen, want dan heb je geen liefde. Corrigeren is liefdeloos, denken die mensen. Liefde is in hun ogen altijd complimenten geven, ook al zijn die niet eerlijk of terecht. Als iemand vals zingt, mag je dat niet zeggen, als iemand onzedig gekleed is, kan je liever je mond houden. Als je de waarheid zegt over iemands gedrag, is dat niet acceptabel. 

Je moet niet de fout maken een ander niet te groeten, ook al heb je hem of haar niet gezien, omdat je er met je gedachten niet bij bent. Als je een keer niet in de stemming bent, word je keihard aangesproken en ben je liefdeloos. Als je gedrag niet is, zoals de ander dat correct vindt, ben je hoogmoedig of arrogant. En ten laatste, als God je zegent, geestelijk en/of maatschappelijk, dan worden ze jaloers en bestempelen je als liefdeloos.

We zien dus dat het moeilijk, zeer moeilijk is, om in de ogen van mensen lief te zijn. Duidelijk is, dat wederom geboren kinderen Gods geen enkele moeite hebben, met bovengenoemde punten. Wederom geborenen  zullen blij met je zijn en je niet oordelen. Ze zullen je soms voorbeeldig vinden. 

Ik heb dan ook geleerd dat we ons niet klein laten krijgen door mensen die menen kritiek te hebben, als we over liefde spreken. We zullen doorgaan…

Laat mij deze overdenking eindigen met een belangrijke tekst over liefde:

Spreuken 27: 5 (NBG51)Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde;”

5 (GNB)Je hebt meer aan iemand die je openlijk terechtwijst, dan aan iemand die zwijgt uit liefde.”

6  (NBG51)Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.”

6  (GNB)Het verwijt van een vriend is toch oprecht gemeend, je vijand is vaak al te gul met zijn lof.”

share